Korte keten: kort, gezond en veilig

Boerenforum roept op tot meer lokale economie

Korte keten: kort, gezond en veilig

1.Kijfelaar

Met de ellenlange wachtrijen voor de supermarkten en de lege winkelrekken op ons netvlies gegrift, roept het Boerenforum op tot meer lokale economie. De overheid neemt steeds meer ingrijpende maatregelen en het Boerenforum heeft daar, gezien de pandemie, begrip voor. Het Boerenforum is er echter niet gerust in. Ze kijkt met een argwanend oog welke kant die maatregelen opgaan. Samen met veel boeren en boerinnen en winkeliers uit de korte keten vragen we aan de overheden om geen kansen te ontnemen aan de korte keten en de lokale economie.

“Dit is de periode waarin de geglobaliseerde markt de keerzijde van de medaille laat zien”, zegt woordvoerder Tijs Boelens: “ Het is volstrekt ongepast dat lokale overheden nu markten verbieden en het is pijnlijk dat de openbare omroep enkel oog heeft voor de faciliteiten aangeboden door de grote supermarktketens.” Al eeuwenlang werken tal van boeren en boerinnen aan een robuuste keten met minder voedselkilometers. De laatste jaren worden ze daarin versterkt door een groeiend aantal kleinere winkels waar er wordt gewerkt aan minder verspilling, minder verpakking en een meer lokale economie. Ook burgerinitiatieven zoals Voedselteams tonen dat een andere manier van consumeren mogelijk is én economisch rendabel. Wervel lanceert al geruime tijd zijn campagne ‘Lunch met LEF (Lokaal-Ecologisch-Fair). De modellen die uit die samenwerking ontstaan zijn voorbeelden voor een wereld die zichzelf crisis-proof moet leren maken. ”De antwoorden op de volgende crisissen schuilen in onze bedrijven en in het gedrag van onze consumenten”, zo klinkt het binnen het Boerenforum, “Het is dan ook ongepast ons anders te behandelen dan supermarkten”.

Globale markten met geopolitieke spanningen (cfr de perencrisis), een pandemie zoals het huidige Corona-virus en de klimaatcrisissen treffen het heersend marktmodel heel hard. Het toont aan dat de jarenlange mondialiseringskoers die door bijna heel de wereld werd gereden uitmondt in één grote chaos. Het is dan ook hoog tijd dat de Europese Unie zich, samen met al haar lidstaten, bezint en baan ruimt voor een ander economisch verhaal. Er is nood aan een beleid dat kansen creëert voor de kleine vrouw/man. De strategie van de EU moet zich losmaken van het agro-industriëel complex met supermarkten en wereldspelers. Er is nood aan een doorgedreven inzet op de kleine lokale voedselstrategieën. Stad en platteland worden best met elkaar terug verbonden, maar de consument moet ook haar boer(in) terug leren kennen en de voedselkilometers moeten drastisch naar beneden. De internationale modellen betekenden big profit voor velen, maar dragen ook de kiem in zich van waanzinnige problemen. We moeten er ons met z’n allen van losweken.

Het is hoog tijd om een andere wereld kansen te geven. Geen verbod op markten en kleinere winkels, maar een stimulans voor de korte keten is op zijn plaats.

Onze boeren aan het woord: “Tot slot willen we ons idee over deze situatie en ons werk verduidelijken. Het lijkt ons ondenkbaar om onze activiteit te onderbreken. We willen onze klanten blijven voorzien van gezonde en duurzame voeding. We willen deze taak niet in de handen van de agro-industrie leggen, want dat loopt fout af… We nemen dit moment als een kans om de wereld te veranderen en we zijn als boeren en boerinnen nog meer gemotiveerd dan ooit tevoren.”

Think global, eat local!

Tijs Boelens, Boerenforum.

Luc Vankrunkelsven, Wervel.

Sofie Vanthournout, Voedselteams.

Grond voor Voedsel – 17 april

Internationale dag van de Boerenstrijd – Grond voor Voedsel!

17 april 2020 in Gent ACTIE, FORUM EN FEEST

13u00: Gent-Dampoort voor de Gentse ommeland landroof bus tour

17u Grondforum & Feest @ De vierklaver 

Boerderij en hoeveslagerij De Vierklaver, Hemelseschoot 17 A, 9160 Lokeren

Landbouwgrond gaat iedereen aan! Het is de basis van ons voedsel en een vruchtbare bodem. Kom mee actievoeren!

Meer info en inschrijven :  https://forms.gle/QHKbCK6oaqWVp1iy8

FlyerA5-17april-NL-print-1

KALENDER 2020 WAAR ZIJN WE ACTIEF?

Zaterdag 29 februari om 15u – 23 Quai du hainaut, Sint-Jans-Molenbeek

“Journée pour la défense de la terre”

Door Réseau Mala Hierba

 

Maandag 2 maart om 19u00 – Edinburgstraat 26, Elsene(Mundo B)

“de PACHTWET – doos van pandora?”

Door Boerenforum – Wervel – FIAN – Voedsel Anders – Landgenoten

 

Dinsdag 3 maart om19u30 – Stalijzerstr. 19, Brugge (YOT)

“Toekomst voor boer.in & ons voedsel –  een open debat”

Door Boerenforum – Wervel – Voedselteams

 

Vrijdag 6 maart om 20u00 – Stationplein, Tienen (Pand 10)

“Boeren aan het woord –  een open debat”

Door Boerenforum – Wervel – Riso Vlaams-Brabant – Vorming+ Oost-Brabant – Pand 10

 

Zaterdag 7 maart om13u00 – De Groentelaar, Huttestraat 46, Pepingen

“boerenlandbouw en klimaat, een gemeenschappelijke strijd”

Door Boerenforum – Extinction Rebellion

 

Dinsdag 31 maart om 19u00 – Gent

“Toegang tot grond een zaak van boeren en burgers”

Door Boerenforum – vorming plus – stadslandbouw Gent – Hongerige stad

 

Vrijdag 3 april en zaterdag 4 april om 10u00 – Droevendaalsesteeg 2, Wageningen

“Derde Voedsel Anders conferentie Nederland”

Voedsel Anders Nederland

 

Vrijdag 17 april 2020 om 12u- Gent

“Dag van de boerenstrijd”

Door Boerenforum – Via Campesina – …

 

Zaterdag 18 april 2020 om 9u30 – Plaats nog te bepalen in Wallonie

“Journée des luttes paysannes”

Persbericht : Agro-ecologische boerenlandbouw is een oplossing voor de klimaatcrisis

Zondag 8 december waren BoerenForum, Mouvement d’Action Paysanne (MAP), Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA), MIG (Association de producteurs de lait) en het Flemish Milk Board (FMB) aanwezig op United for Climate. De organisaties benadrukken het belang van de boerenlandbouw als oplossing voor de klimaatcrisis en vragen om concrete steun van de politiek voor dit landbouwmodel.

Belgische boerenorganisaties en hun bondgenoten organiseren één van de negen checkpoints gewijd aan voedsel en landbouw tijdens de mensenketting – United for Climate. Ze willen laten zien dat de boerenlandbouw in onze voedselbehoeften kan voorzien, tegelijkertijd de opwarming van de aarde kan tegengaan en de biodiversiteit kan beschermen. In België staat dit landbouwmodel sterk onder druk.
Volgens de officiële statistieken verdwijnen er wekelijks gemiddeld 43 landbouwbedrijven, en dit is ten voordele van grote landbouwbedrijven die nog groter worden. Door de huidige politieke tendens in de richting van vrijhandel, landbouw specialisatie en niet-regulering van productie wint de intensieve
landbouw terrein en ontvangt ze een steeds groter deel van de overheidssteun.
MAP, FUGEA, FMB, MIG en Boerenforum roepen de federale en regionale overheden op om het landbouw- en milieubeleid te heroriënteren richting de boeren-, familiale en voedende landbouw. Maité, lid van het MAP, legt uit : “De agro-industrie verergert de klimaatcrisis en de ecologische voetafdruk van ons voedsel. Wij eisen dat mensenrechten en natuur de overhand krijgen op winst. “. Tijs, woordvoerder
van het BoerenForum : ” Vorig jaar hadden we geen regen gedurende drie maanden ! Dit jaar was nog droger, gevolgd door een extreem natte herfst. Dit is een wake-up call, oproep tot bewustwording. Het is hard nodig dat we gaan nadenken op een agro-ecologische manier en over de mogelijkheden om samen te werken met de natuurlijke systemen. Met agroforestry, het gebruik van lokale bedrijfseigen zaden en met de ambitie om de diversiteit van planten en dieren te verhogen, kunnen we een boerenlandbouw creëren die de kracht heeft om zich aan te passen aan de klimaatverandering.” Het is van cruciaal belang dat deze organisaties aanwezig zijn binnen de klimaatbeweging, om te laten zien dat het landbouwmodel dat zij voorstaan deel uitmaaktVorig jaar hadden we geen regen gedurende drie maanden ! Dit jaar was nog droger, gevolgd door een extreem natte herfst. Dit is een wake-up call, oproep tot bewustwording. Het is hard nodig dat we gaan nadenken op een agro-ecologische manier en over de mogelijkheden om samen te werken met de natuurlijke systemen. Met agroforestry, het gebruik van lokale bedrijfseigen zaden en met de ambitie om de diversiteit van planten en dieren te verhogen, kunnen we een boerenlandbouw creëren die de kracht heeft om zich aan te passen aan de klimaatverandering. van de oplossing voor de milieu-uitdagingen.

Afspraak op zondag 8 december om 13:30 uur bij United for Climate op het checkpoint landbouw en voedsel, op de kunstberg.

Met de steun van : FIAN Belgium, Oxfam Solidarité, Sos Faim, Les Brigades d’Actions Paysannes, Brussels Boeren Paysans, Rencontre des Continents, Quinoa, Le Début des Haricots.
Contacten :
FR : Mouvement d’Action Paysanne : Maïté Vandoorne, co-voorzitter, 0476/614266.
NL : BoerenForum : Wim Moyaert, mede-oprichter, 0488/994732.

Boerenlandbouw : De logica van een klein boerenbedrijf is gebaseerd op voeder- en energie-autonomie en op verkoop via de korte keten. Koolstofopvang is, net als aandacht om er geen te produceren, essentieel. De agro-ecologische praktijken van de boerenbedrijven, waaronder polycultuur, veeteelt, de aanwezigheid van bomen en heggen, de autonomie van voedergewassen, peulvruchten, rotaties, het gebruik van biochar, de ontwikkeling van alternatieven voor chemische inputs, zorgen voor een bloeiende biodiversiteit. Ze besparen ook hulpbronnen en zijn bestand tegen de klimaatverandering.

Agro-ecologische landbouw groeit in verzet

En groeiende groep landbouwers rukt zich los van de industriële voedselproductie en kiest radicaal voor een ecologische bedrijfsvoering gericht op de korte keten. De agro-ecologische beweging groeit en toont dat een andere landbouw mogelijk is.

Pepingen/Gooik. 16 juli 2019. Een vijftigkoppig gezelschap wisselt van gedachten over hoe ze hun landbouwpraktijken kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Boeren zijn vanuit de praktijk duidelijk op zoek naar klimaatadaptieve landbouwtechnieken. De leden van het losse netwerk ‘Boerenforum’ doen dat vanuit een agro-ecologische benadering.

Boerenforum op De Groentelaar (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Onder de aanwezigen zijn zowel gangbare als biologische boeren, stedenbouwkundigen, landbouwonderzoekers, ngo-medewerkers en sympathisanten. Ze staan in de velden van ‘De Groentelaar’ in Bogaarden (Pepingen). Dat kleinschalig tuinbouwbedrijf teelt twee hectare biologische groenten, kruiden en bloemen, naast zeven hectare akkerbouwgewassen. Een groot deel van de aandacht gaat er naar een experiment met boslandbouw (agroforestry). Bomen op het veld beschermen akkers tegen erosie, ze zorgen voor een gunstig microklimaat, stimuleren de biodiversiteit op het veld en met de opbrengst wordt verder risico gespreid.

De Groentelaar maakt deel uit van het ‘Granennetwerk Pajottenland’. Een tiental boeren verbouwt ondertussen dertig ha oude graangewassen voor de kleinschalige lambikbrouwerij ‘Brouwerij 3 Fonteinen’ in Beersel. Boeren en brouwers sloegen de handen in elkaar om streekgebonden moutgerst terug in het artisanaal productieproces te brengen. Decennialange veredeling focuste overigens op eiwitrijke bakgranen. Hier wil men teug verdelen bij de boer op het veld.

Tijs Boelens (De Groentelaar/Boerenforum) en zijn vennoot Sander plantten vorig jaar appel- en pruimenbomen in combinatie met rabarberteelt op zijn groenteveld. “Vorig jaar tijdens de zomer viel er 3,5 maanden geen neerslag, dit jaar is ook bijzonder droog”, zegt Boelens. “Als blijkt dat dit de toekomst wordt, kunnen we geen tien jaar meer wachten om bomen aan te planten. Dit is een wake-up call. We gaan geen nieuwe grondwaterpomp zetten, maar op een agro-ecologische manier nadenken over watercaptatie.”

Tijs krijgt tips van agroforestry-pionier François Ongenaert. Want dat is Boerenforum: boeren-experten wisselen vanuit hun eigen praktijk ervaringen en ideeën uit.

Het gezelschap verplaatst zich in de namiddag enkele kilometers verder naar hoeve ‘Dubbeldoel‘ in Gooik. Hilde Nechelpoel en haar echtgenoot Seppe brengen biologisch rundsvlees, geslacht in een Kluisbergse slagerij, enkel via thuisverkoop aan de man. De melk van hun koeien komt via de coöperatie Biomilk onder meer in Delhaize terecht. Op hun weides tonen ze de voordelen van diversiteit in graslanden tijdens droge zomers. De waarde van hagen langs, en hoogstamboomgaard in weides past in hetzelfde verhaal.

Boerenforum in boomgaard Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Boerenlandbouw

Het initiatief gaat uit van Boerenforum. Samen met Wervel (Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) ijveren de bewegingen voor een andere landbouw. De organisaties klagen daarbij niet alleen het huidig voedselproductiesysteem aan, maar werken ook aan een progressief alternatief.

Wervel, bij het brede publiek bekend van onder meer de LEF-schoolmaaltijden (Lokale, Ecologisch en Fair), bundelde met Boerenforum zes verhalen van boeren die het anders deden in de uitgave “Boeren aan het woord. Kruispunt van onrecht en zoektocht naar ommekeer.”

Boerenlandbouw is voor Boerenforum de hoeksteen. “De boerenlandbouw brengt de boer en consument bij elkaar door de uitbouw van korte gedecentraliseerde ketens”, zegt Tijs Boelens. “De combinatie van een eerlijke verloning, zorg voor de omgeving en autonomie van speculatieve markten voor grond, zaad, mest, technologie, infrastructuur of de afzet van producten, garandeert haar voortbestaan.”

Annelies Marchand, die met Boerenforum strijdt tegen de verkoop van 450 ha publieke landbouwgrond aan een vennootschap van ondernemer Fernand Huts, vat haar bedrijfsvoering als volgt samen. “We telen 100% lokaal voor de korte keten en zijn op die manier autonoom. We hangen niet af van de grote spelers. We krijgen niet alleen een correcte prijs, maar ook veel voldoening door het contact met onze klanten.”

Agro-ecologie

Boerenforum deel van netwerk Via Campesina (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

De boerenlandbouw wil voedsel produceren via agro-ecologische technieken. Die benadering gaat uit van samenwerking met en nabootsing van de natuur. Een aantal basisprincipes zijn het sluiten van kringlopen (recycleren van voedingsstoffen), de zorg voor vruchtbare bodems en het stimuleren van genetische diversiteit.

De wereldwijde beweging deelt een strijd voor het autonome, onafhankelijke boerenbedrijf, voedselsoevereinitieit en eerlijke prijsvorming en rechtvaardige handel. De groeiende beweging verenigt zich in Vlaanderen via het netwerk Voedsel Anders. Boerenforum maakt ook deel uit van de internationale boerenbeweging Via Campesina.

De agro-ecologische beweging valt niet helemaal samen met de biologische landbouw. “Een agro-ecologische benadering kan zowel in de biolandbouw, die werkt volgens de voorschriften van het bio-lastenboek, als in de gangbare landbouw”, zegt Nico Peiren. Aan het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek) onderzoekt hij de impact van de veeteelt op het milieu en het klimaat, zowel in experimentele omstandigheden als op praktijkbedrijven. “Veel elementen van agro-ecologie, bij voorbeeld het kringloopdenken, zie je al toegepast worden op gangbare boerderijen die niet het biolabel dragen.”

Runderen van hoeve Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Wetenschapper Nico Peiren is van mening dat de verschillende systemen van elkaar kunnen leren.

“Streven naar een gesloten kringloop binnen één individueel bedrijf is dikwijls een utopie, ook omdat de schaal van de Vlaamse bedrijven vrij bescheiden is en omdat de specialisatiegraad hoog is. In de biosector kunnen ze enkel met andere biobedrijven samenwerken om de kringloop (binnen het lastenboek) gesloten te krijgen. Stalmest van een bio-veeboer is de enige mest die een bio-vollegrondsgroententeler kan aanwenden. Ik vind dat er ook breder tussen de verschillende subsectoren kan worden samengewerkt om de cyclus te sluiten. Je kijkt best op een regionale schaal. Alleen al om reststromen te valoriseren is zo’n bedrijfs- en sectoroverschrijdende samenwerking noodzakelijk.”

Participatief onderzoek

De agro-ecologische beweging hoopt op meer ondersteuning van de overheid. Ook het belang van participatief onderzoek, tussen onderzoekers en landbouwers op het veld, wordt meermaals benadrukt door Boerenforum en Wervel.

Hun oproep krijgt dan wel gehoor, maar stoot meteen ook op beperkingen rond financiering en de manier waarop wetenschappelijk onderzoek georganiseerd is en de prioriteiten gelegd worden.

ILVO-onderzoekers gingen in elk geval in op de uitnodiging van Boerenforum om een studiedag bij te wonen. “Het is belangrijk dat organisaties zoals Boerenforum ons expertisecentrum leren kennen, want wij staan ook open voor nieuwe contacten”, zegt Nico Peiren.

Boerenforum op weide Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Meteen aan de slag gaan met alle nieuwe concrete vragen uit het werkveld is helaas niet mogelijk, klinkt het. “Het is best eerst één van de Living labs op ILVO te contacteren”, zegt Nico Peiren.

De agro-ecologische beweging onderstreept belang van participatief onderzoek tussen onderzoekers en landbouwers op het veld

Dergelijke ‘innovatieversnellers’ zijn gericht op samenwerking tussen praktijkmensen en wetenschappers. “Zij proberen dan in samenwerking met de andere Living labs en de betrokken onderzoekers de vraag te beantwoorden. Lukt dit niet, kan de vraag in een onderzoeksvraag omgezet worden en kan op zoek gegaan worden naar een financieringskanaal van het project. Dit moet meestal gebeuren via competitieve projectvoorstellen, die veelal beperkt gecofinancierd moeten worden door groepen of individuele bedrijven die baat hebben bij het voorstel. Pas als het project geselecteerd wordt, kunnen we aan de slag.”

“Ten slotte zijn er soms ook maatschappelijke uitdagingen die van zulk een urgentie of belang zijn dat de overheid zijn publieke wetenschappelijke instituten opdracht geeft om er de basismiddelen voor in te zetten.”

ILVO voert overigens al onderzoekprojecten uit rond agro-ecologie. “In mijn domein hadden we bijvoorbeeld het internationaal interregproject rond kennisuitwisseling van boerenpraktijken inzake duurzaam voederen tussen Vlaamse, Franse en Waalse boeren.”

Autonomie

‘Dit zijn allemaal pioniers: boeren die het aandurfden om het anders te doen’

Terug naar andere kenmerken van boerenlandbouw. Die organiseert zijn ketens in zelfbeheer, al betekent dat niet dat er geen interactie is met de markt. Boerenforum komt wel op voor een gereguleerde markt met aanbodbeheersing en leefbare prijzen. Door hun aanwezigheid op publieke fora, proberen de boeren aan beleidsbeïnvloeding te doen.

“We voelen ons momenteel door de politiek in een hoekje gezet”, zegt Wim Moyaert (Boerenforum). “De nieuwe bioverordening bijvoorbeeld zet veel te veel in op wettelijke verplichtingen, in plaats van zij die het goed doen te belonen. Biologische boeren moeten ook vechten tegen een subsidiëringssysteem dat de nieuwe evoluties niet volgt, terwijl ze een netto-inkomen genereren dat hoger ligt dan dat van klassieke boeren.”

Hoogstamboomgaard hoeve Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

De dag eindigt in de schaduw met lokale bieren. Want naast kennis uitwisselen is ontmoeting ook heel belangrijk.

“Dit zijn allemaal pioniers: boeren die het aandurfden om het anders te doen”, zegt Wim Moyaert. “We brengen hen en anderen samen om te inspireren. Want veel boeren willen het anders, maar zijn financieel gebonden of durven gewoonweg de stap niet zetten. We zijn bescheiden, maar denken dat we een duwtje in de rug kunnen geven voor zij die aarzelen, maar wél geloven dat het anders kan. We willen een soort beweging creëren zodat mensen hun vrijheid grijpen om terug eigen keuzes te maken.”

Wim Moyaert laat zich inspireren door de Indiase wetenschapsfilosofe Shiva Vandana, sinds begin jaren negentig een belangrijke stem in de andersglobalismebeweging. “We moeten in onze voeding en bodem terug voor kwaliteit gaan. Willen we echte voeding, dan moeten we aandacht hebben voor waarden.”

Lees meer: https://www.apache.be/2019/08/16/99813/?sh=5664d9da57e8c64cd7afc-997090934&fbclid=IwAR2tIngviJRW6aenJBUnkxRuOjX76Pfla7uDVq-PS9e4UmdwuVLub_5FIrU © Apache


AGRO-ECOLOGISCHE OVERDRACHT in de landbouw

Vergeleken met andere sectoren, zien we dat in de landbouw de actieve bevolking veel ouder is (65% ouder dan 50), slechts 21% heeft een opvolger, 38% geeft nog geen zicht op opvolging en voor 40% zal er geen opvolging zijn! Het aandeel landbouwers in de actieve bevolking is nu gedaald tot minder dan 2%. Onze bezorgdheid: wie zal ons nog voeden in de toekomst?

PROGRAMMA

ZATERDAG 27 JULI 2019 – van 10:00 tot 18:00:

We focussen op reflectie en uitwisselingen in de vorm van conferenties, debatten, vertoningen en workshops. Op de weide zijn ook allerhande demonstraties gepland. Heel wat verenigingen zijn uitgenodigd en hebben een stand om met ons te delen waar ze voor staan en wat ze verdedigen. De dag eindigt met concerten in een feestelijke sfeer.

Zondag 28 JULI 2019 – van 10:00 tot 17:30

We maken plaats voor  producenten en ambachtslieden op de beroemde boerenmarkt. Dit is een kans om knowhow te delen en bezoekers te laten kennismaken met onze lokale producten. Verenigingen worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de markt.

Zondag 14u – 15u30: Tijs Boelens, Boerenforum : klimaatadaptieve landbouw, terugblik op boerenforum van 16 juli en open gesprek met boeren en boerinnen

Chausséé de la Braquenière 25, 6840 Neufchâteau (Belgie)

Gratis toegang, parkeren en kamperen

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten!

Volledige programma: http://lapetitefoire.lemap.be/sites/lapetitefoire.lemap.be/IMG/pdf/lpf_programme_affiche_version_web.pdf

Boerenforum rond klimaatadaptieve landbouw is succes

Boerenforum organiseerde dinsdag haar zesde Boerenforum. Het was een feestelijke ontmoeting in Pajottenland op twee locaties: de ‘Groentelaar’ in Bogaarden en ‘Dubbeldoel’ in Gooik. Inzet van deze bijeenkomst was: ‘klimaatadaptieve landbouw’. Met de jaarlijks terugkerende droogte kan het amper actueler!

Het Boerenforum werd dan ook een hartverwarmende dialoog tussen diverse boeren-experten. ‘s Ochtends werd er dieper ingegaan op de alternatieven die in de universiteit van Gembloux werden uitgewerkt om fruitteelt te integreren in de landbouw. Interactie verzekerd tussen Tijs Boelens, agro-ecoloog van Wervel, Jeroen Watté, en agroforestry-pionier François Ongenaert. ‘s Namiddags ontspon zich tussen de koeien van Seppe en Hilde, op hoeve ‘Dubbeldoel’ een inspirerend over en weer. Collega’s zoals Jarno Vandepoel met het Brabants Witblauw in Hoeleden, Rik Delaye met het West-Vlaamse Roodbont en Annelies Marchand met Blonde d’Aquitaine kruidden het gesprek. Er werd onder meer stil gestaan bij de voordelen van diversiteit in de graslanden en bij de effecten van de droge zomers en de toegevoegde waarde van hagen en hoogstamboomgaard.

Gezien de huidige situatie van ons klimaat is het uittesten en gebruiken van klimaat adaptieve agro-ecologische landbouwtechnieken meer dan nodig. Het belang van meer ondersteuning van de overheid, participatief onderzoek tussen onderzoeker en landbouwer op het veld en expertise uitwisseling tussen landbouwers werden tijdens de dag verschillende keren benadrukt.

De dag borduurt verder op de vorige boerenfora in de loop van de laatste vijf jaar en zorgt voor het verder schrijven van boerenverhalen, zoals in de publicatie van Boerenforum en Wervel opgenomen: ‘Boeren aan het woord. Kruispunt van onrecht en zoektocht naar ommekeer’. In de komende maanden plant Boerenforum nog enkele lokale debatten te organiseren in Oost en West-Vlaanderen en blijft ze aandacht vragen voor de Zaak Huts tegen de verkoop van 450 Ha landbouwgrond door het OCMW van Gent.

Wie graag in contact komt met Boerenforum of bovenstaande brochure aan 10 euro (verzendingskosten inbegrepen) wil bekomen, kan terecht bij boerenforum@gmail.com of 0494/624425

De handelsovereenkomst tussen EU en Mercosur: een vergiftigde deal

 Opinie Luc Vankrunkelsven

Frans landbouwersprotest tegen de handelsovereenkomst met Mercosur in Le Mans, begin deze maand. Beeld AFP

Luc Vankrunkelsven is auteur van diverse boeken over het thema. Het laatste werk luidt: ‘De kikker die zich niet laat koken. Klimaat in beweging’.

Na 20 jaar onderhandelen landden Mercosur (Brazilië-Argentinië-Paraguay-Uruguay) en de Europese Unie met een nooit geziene handelsovereenkomst. CETA, de deal tussen Canada en dezelfde EU, is in vergelijking maar peanuts. Celso Amorim, ex-minister van Buitenlandse Zaken onder president Lula, merkt op dat het niet toevallig is dat de EU nu plots doorduwt, op het moment dat Brazilië en Argentinië economisch en politiek verzwakt zijn. Zou dat kunnen?

Mag ik even focussen op Brazilië? Onlangs nog vroegen meer dan 600 wetenschappers om duurzaamheid in de onderhandelingen centraal te stellen; 300 middenveldorganisaties riepen in een open brief de EU op om de onderhandelingen stop te zetten. Het mocht niet baten. Waarom ongerustheid? Het land zit sinds januari met een extreemrechtse president: Jair Messias Bolsonaro. Soms wordt hij de tropische Trump genoemd, maar hij heeft meer van die andere Messias, de Filipijnse Duterte.

Bolsonaro is aan de macht geholpen door de drie b’s die het parlement beheersen: de ‘b’ van bala (de wapenindustrie), de ‘b’ van bíblia (de conservatieve Pinksterkerken) en de ‘b’ van boi (het ‘rund’ als symbool van de machtige agro-industrie met haar grootgrondbezitters). Een van de eerste beslissingen van Bolsonaro was om de FUNAI, het federale orgaan i.v.m. de rechten van de inheemse volkeren, bij het ministerie van Landbouw te parkeren. Een oude droom wordt werkelijkheid: de grootschalige exportlandbouw kan nu nog vlotter de Cerrado (een rijke savanne) en het Amazonegebied inpikken. Tegelijk wordt verzet van inheemse volkeren, van landlozen en kleine, familiale boeren gecriminaliseerd. De ‘bala’-president zorgde er meteen voor dat grootgrondbezitters zich mogen bewapenen en schieten, naar analogie van een van de oneliners van de president: “Een agent is maar een agent, als hij iemand doodschiet.”

200 NIEUWE PESTICIDEN

Sinds zijn aantreden werden er 200 nieuwe pesticiden aanvaard, waarvan een groot aantal extreem giftig zijn. Het merendeel gaat om pesticiden die in Europa verboden zijn, maar die via de internationale handel op ons bord en in ons lijf terechtkomen. Om nog maar te zwijgen van de lijven van Braziliaanse schoolkinderen, burgers in de steden en familiale (bio)boeren en inheemsen op het platteland. We spreken voor alle duidelijkheid van fazenda’s (plantages) van tussen de 2.000 en 150.000 hectare monocultuur soja, katoen of suikerriet. Het gif wordt rijkelijk vanuit vliegtuigen gesproeid. Bij de minste wind komt het bijvoorbeeld op kinderen in scholen terecht.

Of neem nu de Xingu, het grootste gebied in Cerrado en Amazonië, waar zeventien volkeren proberen te overleven. Ze worden niet alleen bedreigd door op grond beluste sojaboeren. Nee, het immense gebied is volledig omsingeld door monocultuur soja in dienst van de Europese en Chinese agro-industrie. Alle rivieren die de Xingu binnenstromen ontstaan midden in de sojawoestijnen. Het water is vergiftigd met pesticiden en zware metalen. De índios zwemmen, drinken en maken hun eten met dit extreem vervuilde water. Hoe zit het nu met de EU en de mensenrechten aan de overkant van de oceaan?

En… hoe zit het met ons landbouwmodel in de Europese Unie? Welke familiale boer(in) kan er concurreren tegen een Braziliaans bedrijf met 80.000 hectare? Wat met onze rundveehouders die nu al met onderprijzen zitten, als 99.000 ton extra rundvlees wordt geïmporteerd? Wat met de sanitaire eisen die we onze boeren hier opleggen, terwijl er 180.000 ton aan Braziliaans kippenvlees onze nu al oververzadigde markt gaat overspoelen? Het is algemeen geweten dat het antibioticagebruik in de Braziliaanse megastallen vele malen groter is dan in onze contreien?

GULZIGHEID VAN DE DUITSE INDUSTRIE

Blijkbaar moeten onze boeren gaan boeten voor de gulzigheid van de Duitse auto- en chemie-industrie. Mercedes, Volkswagen, BMW, Bayer en uiteraard andere Europese bedrijven die hun lobbybureaus in Brussel hebben. Bayer rijfde Round-up van Monsanto binnen. Round-up dat rijkelijk vanuit vliegtuigen gespoten wordt. Brazilië is al tien jaar wereldkampioen in het gebruik van gif per inwoner. Tegelijk heeft Bayer tal van geneesmiddelen. Als de Brazilianen ziek worden van het gif, kunnen ze naar de apotheken die ze op elke hoek van de straat vinden. Monsanto was voor Braziliaanse sociale bewegingen de baarlijke duivel. Dat wordt nu geneutraliseerd door het Braziliaanse gezegde: “Wat Bayer doet, is goed”.

De overeenkomst moet nog geratificeerd worden door het Europees Parlement en de nationale parlementen. Mogen we hopen dat er nog het nodige vuurwerk wordt gemaakt?

BRON: https://www.demorgen.be/meningen/de-handelsovereenkomst-tussen-eu-en-mercosur-een-vergiftigde-deal~b24f8965/?fbclid=IwAR0I8quxai0Y9yXcKEMvdGchczK0sn8ROzfUc9NYww9F6ndcQBisM91WLoY&referer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F