Persbericht : Agro-ecologische boerenlandbouw is een oplossing voor de klimaatcrisis

Zondag 8 december waren BoerenForum, Mouvement d’Action Paysanne (MAP), Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA), MIG (Association de producteurs de lait) en het Flemish Milk Board (FMB) aanwezig op United for Climate. De organisaties benadrukken het belang van de boerenlandbouw als oplossing voor de klimaatcrisis en vragen om concrete steun van de politiek voor dit landbouwmodel.

Belgische boerenorganisaties en hun bondgenoten organiseren één van de negen checkpoints gewijd aan voedsel en landbouw tijdens de mensenketting – United for Climate. Ze willen laten zien dat de boerenlandbouw in onze voedselbehoeften kan voorzien, tegelijkertijd de opwarming van de aarde kan tegengaan en de biodiversiteit kan beschermen. In België staat dit landbouwmodel sterk onder druk.
Volgens de officiële statistieken verdwijnen er wekelijks gemiddeld 43 landbouwbedrijven, en dit is ten voordele van grote landbouwbedrijven die nog groter worden. Door de huidige politieke tendens in de richting van vrijhandel, landbouw specialisatie en niet-regulering van productie wint de intensieve
landbouw terrein en ontvangt ze een steeds groter deel van de overheidssteun.
MAP, FUGEA, FMB, MIG en Boerenforum roepen de federale en regionale overheden op om het landbouw- en milieubeleid te heroriënteren richting de boeren-, familiale en voedende landbouw. Maité, lid van het MAP, legt uit : “De agro-industrie verergert de klimaatcrisis en de ecologische voetafdruk van ons voedsel. Wij eisen dat mensenrechten en natuur de overhand krijgen op winst. “. Tijs, woordvoerder
van het BoerenForum : ” Vorig jaar hadden we geen regen gedurende drie maanden ! Dit jaar was nog droger, gevolgd door een extreem natte herfst. Dit is een wake-up call, oproep tot bewustwording. Het is hard nodig dat we gaan nadenken op een agro-ecologische manier en over de mogelijkheden om samen te werken met de natuurlijke systemen. Met agroforestry, het gebruik van lokale bedrijfseigen zaden en met de ambitie om de diversiteit van planten en dieren te verhogen, kunnen we een boerenlandbouw creëren die de kracht heeft om zich aan te passen aan de klimaatverandering.” Het is van cruciaal belang dat deze organisaties aanwezig zijn binnen de klimaatbeweging, om te laten zien dat het landbouwmodel dat zij voorstaan deel uitmaaktVorig jaar hadden we geen regen gedurende drie maanden ! Dit jaar was nog droger, gevolgd door een extreem natte herfst. Dit is een wake-up call, oproep tot bewustwording. Het is hard nodig dat we gaan nadenken op een agro-ecologische manier en over de mogelijkheden om samen te werken met de natuurlijke systemen. Met agroforestry, het gebruik van lokale bedrijfseigen zaden en met de ambitie om de diversiteit van planten en dieren te verhogen, kunnen we een boerenlandbouw creëren die de kracht heeft om zich aan te passen aan de klimaatverandering. van de oplossing voor de milieu-uitdagingen.

Afspraak op zondag 8 december om 13:30 uur bij United for Climate op het checkpoint landbouw en voedsel, op de kunstberg.

Met de steun van : FIAN Belgium, Oxfam Solidarité, Sos Faim, Les Brigades d’Actions Paysannes, Brussels Boeren Paysans, Rencontre des Continents, Quinoa, Le Début des Haricots.
Contacten :
FR : Mouvement d’Action Paysanne : Maïté Vandoorne, co-voorzitter, 0476/614266.
NL : BoerenForum : Wim Moyaert, mede-oprichter, 0488/994732.

Boerenlandbouw : De logica van een klein boerenbedrijf is gebaseerd op voeder- en energie-autonomie en op verkoop via de korte keten. Koolstofopvang is, net als aandacht om er geen te produceren, essentieel. De agro-ecologische praktijken van de boerenbedrijven, waaronder polycultuur, veeteelt, de aanwezigheid van bomen en heggen, de autonomie van voedergewassen, peulvruchten, rotaties, het gebruik van biochar, de ontwikkeling van alternatieven voor chemische inputs, zorgen voor een bloeiende biodiversiteit. Ze besparen ook hulpbronnen en zijn bestand tegen de klimaatverandering.

FARMERS4CLIMATE 8 DECEMBER

boerenforum oproep 8 dec 19 brussel klimaat

De klimaattransitie moet gebeuren via

FAMILIALE AGRO-ECOLOGSICHE BOEREN-LANDBOUW

En deze kan niet overleven zonder :

  • een faire vergoeding
  • zorg voor natuur en milieu
  • Een gelijkwaardige sociale leefwereld
  • samenwerking met burger-consument
  • Eerlijke handel in plaats van “vrijhandels”akkoorden

Agro-ecologische landbouw groeit in verzet

En groeiende groep landbouwers rukt zich los van de industriële voedselproductie en kiest radicaal voor een ecologische bedrijfsvoering gericht op de korte keten. De agro-ecologische beweging groeit en toont dat een andere landbouw mogelijk is.

Pepingen/Gooik. 16 juli 2019. Een vijftigkoppig gezelschap wisselt van gedachten over hoe ze hun landbouwpraktijken kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Boeren zijn vanuit de praktijk duidelijk op zoek naar klimaatadaptieve landbouwtechnieken. De leden van het losse netwerk ‘Boerenforum’ doen dat vanuit een agro-ecologische benadering.

Boerenforum op De Groentelaar (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Onder de aanwezigen zijn zowel gangbare als biologische boeren, stedenbouwkundigen, landbouwonderzoekers, ngo-medewerkers en sympathisanten. Ze staan in de velden van ‘De Groentelaar’ in Bogaarden (Pepingen). Dat kleinschalig tuinbouwbedrijf teelt twee hectare biologische groenten, kruiden en bloemen, naast zeven hectare akkerbouwgewassen. Een groot deel van de aandacht gaat er naar een experiment met boslandbouw (agroforestry). Bomen op het veld beschermen akkers tegen erosie, ze zorgen voor een gunstig microklimaat, stimuleren de biodiversiteit op het veld en met de opbrengst wordt verder risico gespreid.

De Groentelaar maakt deel uit van het ‘Granennetwerk Pajottenland’. Een tiental boeren verbouwt ondertussen dertig ha oude graangewassen voor de kleinschalige lambikbrouwerij ‘Brouwerij 3 Fonteinen’ in Beersel. Boeren en brouwers sloegen de handen in elkaar om streekgebonden moutgerst terug in het artisanaal productieproces te brengen. Decennialange veredeling focuste overigens op eiwitrijke bakgranen. Hier wil men teug verdelen bij de boer op het veld.

Tijs Boelens (De Groentelaar/Boerenforum) en zijn vennoot Sander plantten vorig jaar appel- en pruimenbomen in combinatie met rabarberteelt op zijn groenteveld. “Vorig jaar tijdens de zomer viel er 3,5 maanden geen neerslag, dit jaar is ook bijzonder droog”, zegt Boelens. “Als blijkt dat dit de toekomst wordt, kunnen we geen tien jaar meer wachten om bomen aan te planten. Dit is een wake-up call. We gaan geen nieuwe grondwaterpomp zetten, maar op een agro-ecologische manier nadenken over watercaptatie.”

Tijs krijgt tips van agroforestry-pionier François Ongenaert. Want dat is Boerenforum: boeren-experten wisselen vanuit hun eigen praktijk ervaringen en ideeën uit.

Het gezelschap verplaatst zich in de namiddag enkele kilometers verder naar hoeve ‘Dubbeldoel‘ in Gooik. Hilde Nechelpoel en haar echtgenoot Seppe brengen biologisch rundsvlees, geslacht in een Kluisbergse slagerij, enkel via thuisverkoop aan de man. De melk van hun koeien komt via de coöperatie Biomilk onder meer in Delhaize terecht. Op hun weides tonen ze de voordelen van diversiteit in graslanden tijdens droge zomers. De waarde van hagen langs, en hoogstamboomgaard in weides past in hetzelfde verhaal.

Boerenforum in boomgaard Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Boerenlandbouw

Het initiatief gaat uit van Boerenforum. Samen met Wervel (Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) ijveren de bewegingen voor een andere landbouw. De organisaties klagen daarbij niet alleen het huidig voedselproductiesysteem aan, maar werken ook aan een progressief alternatief.

Wervel, bij het brede publiek bekend van onder meer de LEF-schoolmaaltijden (Lokale, Ecologisch en Fair), bundelde met Boerenforum zes verhalen van boeren die het anders deden in de uitgave “Boeren aan het woord. Kruispunt van onrecht en zoektocht naar ommekeer.”

Boerenlandbouw is voor Boerenforum de hoeksteen. “De boerenlandbouw brengt de boer en consument bij elkaar door de uitbouw van korte gedecentraliseerde ketens”, zegt Tijs Boelens. “De combinatie van een eerlijke verloning, zorg voor de omgeving en autonomie van speculatieve markten voor grond, zaad, mest, technologie, infrastructuur of de afzet van producten, garandeert haar voortbestaan.”

Annelies Marchand, die met Boerenforum strijdt tegen de verkoop van 450 ha publieke landbouwgrond aan een vennootschap van ondernemer Fernand Huts, vat haar bedrijfsvoering als volgt samen. “We telen 100% lokaal voor de korte keten en zijn op die manier autonoom. We hangen niet af van de grote spelers. We krijgen niet alleen een correcte prijs, maar ook veel voldoening door het contact met onze klanten.”

Agro-ecologie

Boerenforum deel van netwerk Via Campesina (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

De boerenlandbouw wil voedsel produceren via agro-ecologische technieken. Die benadering gaat uit van samenwerking met en nabootsing van de natuur. Een aantal basisprincipes zijn het sluiten van kringlopen (recycleren van voedingsstoffen), de zorg voor vruchtbare bodems en het stimuleren van genetische diversiteit.

De wereldwijde beweging deelt een strijd voor het autonome, onafhankelijke boerenbedrijf, voedselsoevereinitieit en eerlijke prijsvorming en rechtvaardige handel. De groeiende beweging verenigt zich in Vlaanderen via het netwerk Voedsel Anders. Boerenforum maakt ook deel uit van de internationale boerenbeweging Via Campesina.

De agro-ecologische beweging valt niet helemaal samen met de biologische landbouw. “Een agro-ecologische benadering kan zowel in de biolandbouw, die werkt volgens de voorschriften van het bio-lastenboek, als in de gangbare landbouw”, zegt Nico Peiren. Aan het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek) onderzoekt hij de impact van de veeteelt op het milieu en het klimaat, zowel in experimentele omstandigheden als op praktijkbedrijven. “Veel elementen van agro-ecologie, bij voorbeeld het kringloopdenken, zie je al toegepast worden op gangbare boerderijen die niet het biolabel dragen.”

Runderen van hoeve Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Wetenschapper Nico Peiren is van mening dat de verschillende systemen van elkaar kunnen leren.

“Streven naar een gesloten kringloop binnen één individueel bedrijf is dikwijls een utopie, ook omdat de schaal van de Vlaamse bedrijven vrij bescheiden is en omdat de specialisatiegraad hoog is. In de biosector kunnen ze enkel met andere biobedrijven samenwerken om de kringloop (binnen het lastenboek) gesloten te krijgen. Stalmest van een bio-veeboer is de enige mest die een bio-vollegrondsgroententeler kan aanwenden. Ik vind dat er ook breder tussen de verschillende subsectoren kan worden samengewerkt om de cyclus te sluiten. Je kijkt best op een regionale schaal. Alleen al om reststromen te valoriseren is zo’n bedrijfs- en sectoroverschrijdende samenwerking noodzakelijk.”

Participatief onderzoek

De agro-ecologische beweging hoopt op meer ondersteuning van de overheid. Ook het belang van participatief onderzoek, tussen onderzoekers en landbouwers op het veld, wordt meermaals benadrukt door Boerenforum en Wervel.

Hun oproep krijgt dan wel gehoor, maar stoot meteen ook op beperkingen rond financiering en de manier waarop wetenschappelijk onderzoek georganiseerd is en de prioriteiten gelegd worden.

ILVO-onderzoekers gingen in elk geval in op de uitnodiging van Boerenforum om een studiedag bij te wonen. “Het is belangrijk dat organisaties zoals Boerenforum ons expertisecentrum leren kennen, want wij staan ook open voor nieuwe contacten”, zegt Nico Peiren.

Boerenforum op weide Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

Meteen aan de slag gaan met alle nieuwe concrete vragen uit het werkveld is helaas niet mogelijk, klinkt het. “Het is best eerst één van de Living labs op ILVO te contacteren”, zegt Nico Peiren.

De agro-ecologische beweging onderstreept belang van participatief onderzoek tussen onderzoekers en landbouwers op het veld

Dergelijke ‘innovatieversnellers’ zijn gericht op samenwerking tussen praktijkmensen en wetenschappers. “Zij proberen dan in samenwerking met de andere Living labs en de betrokken onderzoekers de vraag te beantwoorden. Lukt dit niet, kan de vraag in een onderzoeksvraag omgezet worden en kan op zoek gegaan worden naar een financieringskanaal van het project. Dit moet meestal gebeuren via competitieve projectvoorstellen, die veelal beperkt gecofinancierd moeten worden door groepen of individuele bedrijven die baat hebben bij het voorstel. Pas als het project geselecteerd wordt, kunnen we aan de slag.”

“Ten slotte zijn er soms ook maatschappelijke uitdagingen die van zulk een urgentie of belang zijn dat de overheid zijn publieke wetenschappelijke instituten opdracht geeft om er de basismiddelen voor in te zetten.”

ILVO voert overigens al onderzoekprojecten uit rond agro-ecologie. “In mijn domein hadden we bijvoorbeeld het internationaal interregproject rond kennisuitwisseling van boerenpraktijken inzake duurzaam voederen tussen Vlaamse, Franse en Waalse boeren.”

Autonomie

‘Dit zijn allemaal pioniers: boeren die het aandurfden om het anders te doen’

Terug naar andere kenmerken van boerenlandbouw. Die organiseert zijn ketens in zelfbeheer, al betekent dat niet dat er geen interactie is met de markt. Boerenforum komt wel op voor een gereguleerde markt met aanbodbeheersing en leefbare prijzen. Door hun aanwezigheid op publieke fora, proberen de boeren aan beleidsbeïnvloeding te doen.

“We voelen ons momenteel door de politiek in een hoekje gezet”, zegt Wim Moyaert (Boerenforum). “De nieuwe bioverordening bijvoorbeeld zet veel te veel in op wettelijke verplichtingen, in plaats van zij die het goed doen te belonen. Biologische boeren moeten ook vechten tegen een subsidiëringssysteem dat de nieuwe evoluties niet volgt, terwijl ze een netto-inkomen genereren dat hoger ligt dan dat van klassieke boeren.”

Hoogstamboomgaard hoeve Dubbeldoel (Foto (c) Apache / Steven Vanden Bussche)

De dag eindigt in de schaduw met lokale bieren. Want naast kennis uitwisselen is ontmoeting ook heel belangrijk.

“Dit zijn allemaal pioniers: boeren die het aandurfden om het anders te doen”, zegt Wim Moyaert. “We brengen hen en anderen samen om te inspireren. Want veel boeren willen het anders, maar zijn financieel gebonden of durven gewoonweg de stap niet zetten. We zijn bescheiden, maar denken dat we een duwtje in de rug kunnen geven voor zij die aarzelen, maar wél geloven dat het anders kan. We willen een soort beweging creëren zodat mensen hun vrijheid grijpen om terug eigen keuzes te maken.”

Wim Moyaert laat zich inspireren door de Indiase wetenschapsfilosofe Shiva Vandana, sinds begin jaren negentig een belangrijke stem in de andersglobalismebeweging. “We moeten in onze voeding en bodem terug voor kwaliteit gaan. Willen we echte voeding, dan moeten we aandacht hebben voor waarden.”

Lees meer: https://www.apache.be/2019/08/16/99813/?sh=5664d9da57e8c64cd7afc-997090934&fbclid=IwAR2tIngviJRW6aenJBUnkxRuOjX76Pfla7uDVq-PS9e4UmdwuVLub_5FIrU © Apache


AGRO-ECOLOGISCHE OVERDRACHT in de landbouw

Vergeleken met andere sectoren, zien we dat in de landbouw de actieve bevolking veel ouder is (65% ouder dan 50), slechts 21% heeft een opvolger, 38% geeft nog geen zicht op opvolging en voor 40% zal er geen opvolging zijn! Het aandeel landbouwers in de actieve bevolking is nu gedaald tot minder dan 2%. Onze bezorgdheid: wie zal ons nog voeden in de toekomst?

PROGRAMMA

ZATERDAG 27 JULI 2019 – van 10:00 tot 18:00:

We focussen op reflectie en uitwisselingen in de vorm van conferenties, debatten, vertoningen en workshops. Op de weide zijn ook allerhande demonstraties gepland. Heel wat verenigingen zijn uitgenodigd en hebben een stand om met ons te delen waar ze voor staan en wat ze verdedigen. De dag eindigt met concerten in een feestelijke sfeer.

Zondag 28 JULI 2019 – van 10:00 tot 17:30

We maken plaats voor  producenten en ambachtslieden op de beroemde boerenmarkt. Dit is een kans om knowhow te delen en bezoekers te laten kennismaken met onze lokale producten. Verenigingen worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de markt.

Zondag 14u – 15u30: Tijs Boelens, Boerenforum : klimaatadaptieve landbouw, terugblik op boerenforum van 16 juli en open gesprek met boeren en boerinnen

Chausséé de la Braquenière 25, 6840 Neufchâteau (Belgie)

Gratis toegang, parkeren en kamperen

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten!

Volledige programma: http://lapetitefoire.lemap.be/sites/lapetitefoire.lemap.be/IMG/pdf/lpf_programme_affiche_version_web.pdf

Boerenforum rond klimaatadaptieve landbouw is succes

Boerenforum organiseerde dinsdag haar zesde Boerenforum. Het was een feestelijke ontmoeting in Pajottenland op twee locaties: de ‘Groentelaar’ in Bogaarden en ‘Dubbeldoel’ in Gooik. Inzet van deze bijeenkomst was: ‘klimaatadaptieve landbouw’. Met de jaarlijks terugkerende droogte kan het amper actueler!

Het Boerenforum werd dan ook een hartverwarmende dialoog tussen diverse boeren-experten. ‘s Ochtends werd er dieper ingegaan op de alternatieven die in de universiteit van Gembloux werden uitgewerkt om fruitteelt te integreren in de landbouw. Interactie verzekerd tussen Tijs Boelens, agro-ecoloog van Wervel, Jeroen Watté, en agroforestry-pionier François Ongenaert. ‘s Namiddags ontspon zich tussen de koeien van Seppe en Hilde, op hoeve ‘Dubbeldoel’ een inspirerend over en weer. Collega’s zoals Jarno Vandepoel met het Brabants Witblauw in Hoeleden, Rik Delaye met het West-Vlaamse Roodbont en Annelies Marchand met Blonde d’Aquitaine kruidden het gesprek. Er werd onder meer stil gestaan bij de voordelen van diversiteit in de graslanden en bij de effecten van de droge zomers en de toegevoegde waarde van hagen en hoogstamboomgaard.

Gezien de huidige situatie van ons klimaat is het uittesten en gebruiken van klimaat adaptieve agro-ecologische landbouwtechnieken meer dan nodig. Het belang van meer ondersteuning van de overheid, participatief onderzoek tussen onderzoeker en landbouwer op het veld en expertise uitwisseling tussen landbouwers werden tijdens de dag verschillende keren benadrukt.

De dag borduurt verder op de vorige boerenfora in de loop van de laatste vijf jaar en zorgt voor het verder schrijven van boerenverhalen, zoals in de publicatie van Boerenforum en Wervel opgenomen: ‘Boeren aan het woord. Kruispunt van onrecht en zoektocht naar ommekeer’. In de komende maanden plant Boerenforum nog enkele lokale debatten te organiseren in Oost en West-Vlaanderen en blijft ze aandacht vragen voor de Zaak Huts tegen de verkoop van 450 Ha landbouwgrond door het OCMW van Gent.

Wie graag in contact komt met Boerenforum of bovenstaande brochure aan 10 euro (verzendingskosten inbegrepen) wil bekomen, kan terecht bij boerenforum@gmail.com of 0494/624425

De handelsovereenkomst tussen EU en Mercosur: een vergiftigde deal

 Opinie Luc Vankrunkelsven

Frans landbouwersprotest tegen de handelsovereenkomst met Mercosur in Le Mans, begin deze maand. Beeld AFP

Luc Vankrunkelsven is auteur van diverse boeken over het thema. Het laatste werk luidt: ‘De kikker die zich niet laat koken. Klimaat in beweging’.

Na 20 jaar onderhandelen landden Mercosur (Brazilië-Argentinië-Paraguay-Uruguay) en de Europese Unie met een nooit geziene handelsovereenkomst. CETA, de deal tussen Canada en dezelfde EU, is in vergelijking maar peanuts. Celso Amorim, ex-minister van Buitenlandse Zaken onder president Lula, merkt op dat het niet toevallig is dat de EU nu plots doorduwt, op het moment dat Brazilië en Argentinië economisch en politiek verzwakt zijn. Zou dat kunnen?

Mag ik even focussen op Brazilië? Onlangs nog vroegen meer dan 600 wetenschappers om duurzaamheid in de onderhandelingen centraal te stellen; 300 middenveldorganisaties riepen in een open brief de EU op om de onderhandelingen stop te zetten. Het mocht niet baten. Waarom ongerustheid? Het land zit sinds januari met een extreemrechtse president: Jair Messias Bolsonaro. Soms wordt hij de tropische Trump genoemd, maar hij heeft meer van die andere Messias, de Filipijnse Duterte.

Bolsonaro is aan de macht geholpen door de drie b’s die het parlement beheersen: de ‘b’ van bala (de wapenindustrie), de ‘b’ van bíblia (de conservatieve Pinksterkerken) en de ‘b’ van boi (het ‘rund’ als symbool van de machtige agro-industrie met haar grootgrondbezitters). Een van de eerste beslissingen van Bolsonaro was om de FUNAI, het federale orgaan i.v.m. de rechten van de inheemse volkeren, bij het ministerie van Landbouw te parkeren. Een oude droom wordt werkelijkheid: de grootschalige exportlandbouw kan nu nog vlotter de Cerrado (een rijke savanne) en het Amazonegebied inpikken. Tegelijk wordt verzet van inheemse volkeren, van landlozen en kleine, familiale boeren gecriminaliseerd. De ‘bala’-president zorgde er meteen voor dat grootgrondbezitters zich mogen bewapenen en schieten, naar analogie van een van de oneliners van de president: “Een agent is maar een agent, als hij iemand doodschiet.”

200 NIEUWE PESTICIDEN

Sinds zijn aantreden werden er 200 nieuwe pesticiden aanvaard, waarvan een groot aantal extreem giftig zijn. Het merendeel gaat om pesticiden die in Europa verboden zijn, maar die via de internationale handel op ons bord en in ons lijf terechtkomen. Om nog maar te zwijgen van de lijven van Braziliaanse schoolkinderen, burgers in de steden en familiale (bio)boeren en inheemsen op het platteland. We spreken voor alle duidelijkheid van fazenda’s (plantages) van tussen de 2.000 en 150.000 hectare monocultuur soja, katoen of suikerriet. Het gif wordt rijkelijk vanuit vliegtuigen gesproeid. Bij de minste wind komt het bijvoorbeeld op kinderen in scholen terecht.

Of neem nu de Xingu, het grootste gebied in Cerrado en Amazonië, waar zeventien volkeren proberen te overleven. Ze worden niet alleen bedreigd door op grond beluste sojaboeren. Nee, het immense gebied is volledig omsingeld door monocultuur soja in dienst van de Europese en Chinese agro-industrie. Alle rivieren die de Xingu binnenstromen ontstaan midden in de sojawoestijnen. Het water is vergiftigd met pesticiden en zware metalen. De índios zwemmen, drinken en maken hun eten met dit extreem vervuilde water. Hoe zit het nu met de EU en de mensenrechten aan de overkant van de oceaan?

En… hoe zit het met ons landbouwmodel in de Europese Unie? Welke familiale boer(in) kan er concurreren tegen een Braziliaans bedrijf met 80.000 hectare? Wat met onze rundveehouders die nu al met onderprijzen zitten, als 99.000 ton extra rundvlees wordt geïmporteerd? Wat met de sanitaire eisen die we onze boeren hier opleggen, terwijl er 180.000 ton aan Braziliaans kippenvlees onze nu al oververzadigde markt gaat overspoelen? Het is algemeen geweten dat het antibioticagebruik in de Braziliaanse megastallen vele malen groter is dan in onze contreien?

GULZIGHEID VAN DE DUITSE INDUSTRIE

Blijkbaar moeten onze boeren gaan boeten voor de gulzigheid van de Duitse auto- en chemie-industrie. Mercedes, Volkswagen, BMW, Bayer en uiteraard andere Europese bedrijven die hun lobbybureaus in Brussel hebben. Bayer rijfde Round-up van Monsanto binnen. Round-up dat rijkelijk vanuit vliegtuigen gespoten wordt. Brazilië is al tien jaar wereldkampioen in het gebruik van gif per inwoner. Tegelijk heeft Bayer tal van geneesmiddelen. Als de Brazilianen ziek worden van het gif, kunnen ze naar de apotheken die ze op elke hoek van de straat vinden. Monsanto was voor Braziliaanse sociale bewegingen de baarlijke duivel. Dat wordt nu geneutraliseerd door het Braziliaanse gezegde: “Wat Bayer doet, is goed”.

De overeenkomst moet nog geratificeerd worden door het Europees Parlement en de nationale parlementen. Mogen we hopen dat er nog het nodige vuurwerk wordt gemaakt?

BRON: https://www.demorgen.be/meningen/de-handelsovereenkomst-tussen-eu-en-mercosur-een-vergiftigde-deal~b24f8965/?fbclid=IwAR0I8quxai0Y9yXcKEMvdGchczK0sn8ROzfUc9NYww9F6ndcQBisM91WLoY&referer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

Klimaatadaptieve Landbouw

Dinsdag, 16 juli 2019

Samen boeren, boerinnen, onderzoekers, consumenten,… gaan we het veld op.

Samen ervaringen, meningen, … delen.

Vanaf 10 uur

VM: Groentelaar, Huttestraat 46, 1670 Bogaarden

NM: Bioboerderij Dubbeldoel, Zwartschaapstraat 5, 1755 Gooik

Einde 16 uur

We gaan dieper in op de alternatieven die in de universiteit  van Gembloux werden uitgewerkt om fruitteelt (laagstam) te integreren in tuinbouw. Samen met boeren Tijs en Sander van de Groentelaar bekijken we de aanplant van deze winter. We nemen tijd om de voor- en nadelen van deze teeltopzet te bespreken. Op deze open kouter zijn zon en wind problematische tijdens de droogte.

Vanuit verschillende actoren uit de ecologische beweging worden dubbeldoelkoeien naar voor geschoven als de wenselijke keuze. Wij horen en zien bij Seppe en Hilde hoe zij hun dieren ervaren in de weidegang, het voederrantsoen, de daaraan gekoppelde melkgift en de productie van vlees. We staan stil bijde voordelen zijn van diversiteit in de graslanden. Effecten van een droge zomer en de toegevoegde waarde van de hagen en hoogstamboomgaard.

Voor de lunch kan eigen lunchpakket of de befaamde hamburgers van Seppe en Hilde.
De drank wordt getapt aan de Boerenforum-bar.

Inschrijven via

Mail:               boerenforum@gmail.com

Tel:                  0494/624425

Facebook:       boerenforum

Carpoolen:                 laat ons weten van waar je komt,

zoek je een chauffeur of kan je mensen meenemen

Openbaar vervoer:   trein tot in Halle, bus tot in Pepingen

                                    Laat ons weten als je ergens wil opgepikt worden

https://www.facebook.com/boerenforum/  &  https://boerenforum.wordpress.com/

WERVELMEMORANDUM VOOR EEN LANDBOUW MET TOEKOMST N.a.v. de Europese, Federale en Regionale verkiezingen

1. De grond : een basisproductiemiddel

– Bescherming van landbouwgronden tegen grondspeculatie en wildgroei voor andere doeleinden dan landbouw. Effectieve invoering van het verdichtingsprincipe in de stedenbouw.

– Plafonnering van de prijs van landbouwgronden, zowel voor verkoop als voor verpachting.

Actieve rol van de overheid in het beheer van de landbouwgronden.

2. De landbouw: een beroep met toekomst

– Rechtvaardige verdeling van de marges binnen de verschillende schakels van de voedselketting, met bijzondere aandacht voor prijzen en inkomens van de boer en van de consument. Effectieve bevoegdheid van het ketenoverleg hierin, op basis van de waarnemingen door het prijzenobservatorium.

– Recht op onderhandeling door producentenorganisaties met handel, industrie en distributie over sectorale overeenkomsten inzake prijzen en volumes van landbouwproducten.

3. Moderne landbouw gebaseerd op agro-ecologie

– Ontwikkelen van de beste methoden inzake agro-ecologie in combinatie met biologische landbouw, in functie van de landbouwregio’s en de landbouwteelten. Grotere rol hierin van onderzoek en ontwikkeling door de overheid.

– Streven naar grondgebonden veehouderij, in functie van de beschikbare voederoppervlakte. Streven naar gemengde bedrijven of naar complementaire samenwerking tussen akkerbouw- en veeteeltbedrijven.

– Investeren in eiwithoudende voeder- en voedingsteelten, ook in teelten met veelzijdige toepassingen zoals kemp.

– Ontwikkelen en verspreiden van technieken, teelten en landbouwmethoden, onder meer bomenlandbouw, om het humusgehalte en de vastlegging van koolstof in de bodems gestadig te verhogen.

– Integratie van agro-ecologie met het waterbeheer en met het behouden en verhogen van de biodiversiteit.

Herstel en behoud van de bodem in zijn functies als zuiverend organisme, als opslagreservoir van grondwater en als buffer van de afvoer van oppervlaktewater.

Herstel en behoud van de bodem in zijn functie van drager en voeder van ondergronds en bovengronds levende organismen, in een zo groot mogelijke onderlinge samenhang (symbiose) en diversiteit.

4. Gezonde en toegankelijke voeding

– Efficiënte en transparante werking van het Voedselagentschap. Meer controles in bedrijven waar zich de grootste risico’s voordoen. Nadruk op begeleiding en niet op sanctionering, voor kleinere

bedrijven en coöperatieven.

– Nastreven van een goed evenwicht in de voeding door gebruik van meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten. Minder publiciteit voor en gebruik van suikers en vetten. Zo weinig mogelijk geraffineerde voedingsproducten. Voorrang in keukens van openbare diensten, scholen en bedrijven aan lokale en seizoensgebonden producten, afkomstig van landbouwbedrijven die duurzame praktijken toepassen.

– Plafonnering van de prijzen van basisvoeding, waarbij gekort wordt op winstmarges van de distributie.

5. Steun aan de lokale landbouw, streven naar voedselsoevereiniteit

– Steun aan de korte keten, erkenning van de rol van de boer in verwerking en vermarkting van voedsel, als evenwaardige partner naast de agro-industrie en de grootdistributie.

– Uitbouw van zones of gordels rond de steden, waar voedsel geteeld wordt in functie van de voedselvoorziening van die steden.

– Oprichting van regionale en intercommunale groothandelsmarkten die zich bij lokale producenten bevoorraden tegen kostendekkende prijzen.

6. Grondige hervorming van het GLB

– Bescherming van de interne landbouwproductie gebaseerd op een gezond, duurzaam en sociaal rechtvaardig landbouw- en voedingsmodel. Uitsluiting van internationale handelsakkoorden die hieraan niet voldoen. Geen handel zonder gelijkwaardige normen of niet gebaseerd op reële behoeften.

– Regeling van de markten van de belangrijkste landbouwproducten op basis van quota gebaseerd op de binnenlandse vraag, naargelang de specificiteit van elk land en elke regio.

– Het systeem van inkomenspremies (hectaresteun) dient evenwichtiger en vooral rechtvaardiger te worden. Criteria als reële landbouwactiviteit en tewerkstelling inbouwen en een bijkomende positieve impact op het premieniveau voorzien van geleverde diensten aan de maatschappij (bijvoorbeeld maatregelen voor biodiversiteit en koolstofopslag). Positieve discriminatie (toekenning van hogere premies) van kleine bedrijven en van diverse samenwerkingsvormen.

– Garantie voor rechtvaardige inkomens voor de landbouwers. Voor productie- en aanbodbeheersing, met het oog op stabiele en voldoende landbouwprijzen, moet ook gebruik gemaakt kunnen worden van minimumgarantieprijzen en openbare opslag.

Wervel, Brussel, 24 april 2019.

Boerin en boer gaan in beroep tegen verkoop landbouwgrond door OCMW Gent

29 april 2019

De boer en boerin die een rechtszaak aanspanden tegen het OCMW van Gent gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg. In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 ha vruchtbare landbouwgrond in een blok aan een investeringsmaatschappij in handen van Fernand Huts. Op 30 april start de beroepsprocedure. Verschillende boerenbewegingen, middenveldorganisaties en academici steunen de beslissing.

De rechter in eerste aanleg nam geen beslissing over de inhoud, maar verschuilde zich achter procedurele argumenten en verklaarde de zaak onontvankelijk. Annelies Marchand en Pieter van Poucke, lokale landbouwers en werkzaam in de Gentse korte keten hebben nu besloten om deze beslissing aan te vechten. Zij en vele andere landbouwers zagen hun kans op het bewerken van een stukje publieke grond aan zich voorbijgaan. 79 aparte percelen werden immers in één blok verkocht voor 17,5 miljoen euro. Geen enkele landbouwer kan zo’n bedrag ophoesten.

“Wij denken dat het enorm belangrijk is dat de rechter zich uitspreekt in deze zaak en gaan daarom in beroep,” vertelt Annelies. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 Ha publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 € per ha terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt. Het zijn nochtans de landbouwers die de samenleving van voedsel voorzien. Inmiddels heeft het investeringsbedrijf al een deel van de gronden doorverkocht. Dat de gronden op zo’n korte tijd terug van de hand gedaan werden ondanks hoge notariskosten bevestigt dat de aankoopprijs ver onder de marktprijs lag.”

De laatste jaren hebben de Vlaamse steden en gemeenten massaal eigendommen verkocht. Op die manier willen ze andere noodzakelijk investeringen financieren. Vanuit een korte-termijnperspectief is deze beslissing begrijpelijk, maar op langere termijn geven we hiermee onze voedsel autonomie nog verder uit handen. Grond wordt steeds schaarser en dat hebben ook de investeerders van deze wereld begrepen. In België, Europa en de rest van de wereld zien we dat nieuwe spelers zich op de grondmarkt begeven voor speculatieve doeleinden. Dit gaat ten koste van de boeren en boerinnen die deze grond nodig hebben om hun beroep te beoefenen.

Tijs Boelens van het Boerenforum vult aan: “Met 450 Ha zou het OCMW ieder jaar 4500 mensen kunnen voeden. De betwiste gronden hebben gedurende 750 jaar onder die logica in de handen van het OCMW vertoefd. Het is jammer dat het OCMW deze enorm waardevolle publieke eigendommen van de hand deed. Het OCMW zou landbouw en voedsel moeten integreren in haar beleid want toegang tot gezond voedsel maakt deel uit van de verantwoordelijkheid van een OCMW om iedereen een menswaardig leven te garanderen. Gezond, lokaal en duurzaam voedsel is echter enkel mogelijk indien Boerinnen en boeren toegang hebben tot landbouwgrond. Daarom vragen wij een moratorium op de verkoop van publieke landbouwgronden en willen we dat deze gronden worden ingezet voor lokale landbouw”.

Op 25 april vond in Gent een debat plaats over de zaak. Daarin meldde een deelnemer dat het OCMW nog steeds gronden aan het verkopen is zonder enige voorwaarde rond duurzame landbouw te stellen. Ze

passen hierbij opnieuw de procedure onder gesloten omslag toe, zoals dit gebeurde met de zaak Huts. Het is niet duidelijk hoe deze beslissing te rijmen valt met de lokale voedselstrategie van de stad.

Boerenforum, FIAN Belgium en het collectief de Hongerige Stad nodigen iedereen die de boer en boerin willen ondersteunen uit om op dinsdag 30 april om 8u aanwezig te zijn aan het gerechtsgebouw in Gent waar het beroep zal worden ingeleid. Om 8u30 zal Annelies Marchand de pers te woord staan.

Perscontact:

Annelies Marchand, de Vierklaver en Boerenforum (voor de landbouwers die in beroep gaan): 0472 19 43 16 Hanne Flachet, FIAN Belgium (in verband met de steunverklaring): 0484 96 04 30