“nooit meer honger” onze eisen

Onze eisen:

 • Een einde aan het individueel schuldmodel – geen milieuonvriendelijke boerderijen bestraffen, maar hen uit de impasse helpen.
 • Markt en prijs regulatie die een regionale voedselstrategie bevordert en druk wegneemt bij alle boeren, zowel regionaal als buiten Europa.
 • Toegang tot landbouwgrond, gebouwen en woonst worden bevoorrecht aan producenten van ons regionaal voedsel: “grond voor voedsel”.  Beleid biedt hierover rechtszekerheid tijdens de volledige loopbaan.
 • De nodige middelen voor een echte korte keten: een onafhankelijke en openbaar logistiek netwerk tussen boer, verwerker en lokale winkel. En praktische ondersteuning aan boerinnen en boeren die zich organiseren om die korte keten op een eerlijke manier uit te bouwen   
 • Inkomenszekerheid voor boerinnen, boeren en netwerken tijdens hun zoektocht en transitie naar duurzame technieken en robuuste rassen die aangepast zijn aan de Vlaamse landbouwrealiteit.
 • Een Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dat boeren en boerinnen ten volle ondersteunt om een Green Deal en Farm2Fork te realiseren en gebaseerd is op tewerkstelling binnen het bedrijf en niet op fysieke bedrijfsgrootte. 
 • Steun voor verwerkers die de kaart trekken van de kleinere spelers in onze primaire sector en daarmee de uitdaging aangaan deze kleinere spelers te verenigen en te versterken.
 • Onafhankelijke transitie-adviseurs die boerinnen en boeren helpen om de economische last die op hun bedrijf rust om te zetten in een incentief om te verduurzamen.
 • De Europese en regionale landbouwadministratie wordt omgebouwd van controleorgaan naar een ondersteunende administratie. Landbouw en Visserij zoekt samen met de boer uit waar hij recht op heeft en waar hij nood aan heeft.
 • Erkenning van boerenorganisaties die niet meeheulen met de agro-industrie, maar die boer, natuur en samenleving betrekken in de uitdagingen van de boerenstiel, namelijk voedselproductie die LEF (Lokaal Ecologisch Fair) heeft.   
 • Overheidssteun voor lage inkomens zodat er toegang is tot een duurzaam consumptiepatroon.   
 • Onderbouwd onderwijs in landbouwhogescholen die de landbouwpraktijk vanuit de ecologische bril bekijken en onderricht over ‘voeding’ en verwerking in alle onderwijsniveaus (van de kleuterschool tot het hoger onderwijs).
 • Genieten, veel meer genieten van ons eten en de boerin of de boer in onze buurt.

Een Gemeenschappelijk Landbouw Beleid volgens Boerenforum:

 • Het nieuwe GLB, door boer en burger opgesteld, het is een “gemeenschappelijk” landbouw beleid waar voedselsoevereiniteit en agro-ecologie de basis is
 • Het ligt in lijn met farm2fork en de greendeal die onze Europese parlementsleden reeds goedgekeurd hebben en waar ze nu de lijn verderzetten door boer en burger te steunen om deze strategie op landbouw niveau uit te werken
 • het landbouwmodel van de toekomst is er een dat voor gezonde voeding zorgt, dat klimaatneutraal en adaptief is, dat biodiversiteit als basis heeft
 • Natuur is nu een onderdeel van het landbouwbedrijf, we werken samen en hebben de nodige zorg voor moeder aarde
 • We gaan naar “grootschalige kleinschaligheid” niet 1 boer per 500 ha maar 100 boeren die samen werken op 1000 ha. Familiale boerderijen vormen samen een gemengde cooperatie over de bedrijfsgrenzen heen en worden op alle vlak, ondersteuning en regelgeving als eenheid behandeld
 • Er is creativiteit en werkgelegenheid op onze bedrijven, zonder intensieve input van fossiele brandstof en schadelijke chemicalieen
 • Er is de nodige ondersteuning, zodat we de veestapel kunnen afbouwen zonder inkomsten verlies, zodat we dierlijke producten van topkwaliteit kunnen afleveren, zodat er voldoende dierenwelzijn en vrije uitloop is voor robuuste regionale rassen
 • Een lokale voedselstrategie wordt uitgewerkt. Dankzij een sterke openbare logistiek en een import-export marktregulering, ontnemen we de macht van supermarkten en retailers
 • Regionale multifunctionele slacht en verwerkingsruimtes wordt gefinancieerd en zijn toegankelijk voor elke boer, boerin en verwerkers van primaire producten.
 • We krijgen terug een autonome boerenlandbouw met stevige maar kleine gezinsbedrijven die heel wendbaar en adaptief zijn met het snel wisselende klimaat.
 • De europese en regionale landbouwadministratie wordt omgebouwd van controle orgaan naar een ondersteunende administratie, Landbouw en Visserij zoekt samen met de boer uit waar hij recht op heeft en waar hij nood aan heeft
 • Een echt GLB zorgt ervoor dat er een degelijke financiele ondersteuning is, zodat wij boeren, boerinnen en landwerkers met een gerust hart aan de transitie van ons landbouwmodel kunnen beginnen.
 • we krijgen een waardig respectvol inkomen voor ons werk “mensen voeden”, hierdoor zijn ecoregelingen, randvoorwaarden, koolstofcredits niet nodig want goeie landbouwpraktijken wordt ons productie model
 • Wij, boeren kunnen nu zorgen voor een degelijke, gezonde voeding en deze voeding is geen luxeproduct meer maar nu toegankelijk voor iedere bewoner, rijk en arm

dat is “nooit meer honger”