Word lid en steun!

Stort 20 € (of meer als je ons extra steun wil geven) op reknr BE22 8917 0406 8547 met vermelding van jouw naam

inschrijvingsformulier

Boerenforum is een vereniging van boeren, boerinnen, landwerkers, co-producenten en burgers.

Boerenforum is een Vlaamse beweging die opkomt voor de eerlijke, autonome, solidaire en agro-ecologische praktijken van de boerenlandbouw. We zijn ook deel van Via Campesina en hebben contact met boerenorganisaties in gans Europa.

Boerenforum organiseert Boerenfora en andere ontmoetingen waar boeren, boerinnen, en landwerker(st)ers elkaar informeren en inspireren en waar gedeelde opinies en standpunten vorm krijgen. Het Boerenforum geeft klank aan deze opinies op publieke fora. Zo nodigt het samen met partners en netwerk uit om de wereld strijdbaar en hoopvol te beschouwen en vorm te geven vanaf het progressieve boerenerf.
Lees meer

Help mee de vereniging sterker maken:
Wil je naast onze vereniging steunen ook actief meedoen met het versterken van de vereniging? Dan kan je aansluiten bij onze kerngroep.

LIDGELD
het lidgeld is 20 euro per kalenderjaar. Je wordt op de hoogte gehouden van onze acties en boerenfora, je hebt inspraak op het beleid . Daarnaast krijg je als lid gratis toegang tot alle boerenfora.