MANIFEST voor degelijke landbouw en klimaat

PERSBERICHT    24/11/2022

Europese boeren en boerinnen lanceren een alternatief manifest met degelijke landbouw- en klimaatoplossingen

In de nasleep van de teleurstellende resultaten van COP27 en het feit dat de Europese Commissie zich nu opmaakt voor een mededeling om een waarschijnlijk ontoereikende kader voor Carbon Removal Certification (CRC) bekend te maken, hebben boerenorganisaties en het maatschappelijk middenveld een manifest gelanceerd voor een agrarische transitie om klimaatcrises systematisch aan te pakken.

Dit manifest roept de EU op om onmiddellijk 13 concrete en onderling afhankelijke actiepunten uit te voeren om zo tot klimaat en voedsel rechtvaardigheid te kunnen komen. Na een zomer van droogte en gevaarlijk hoge temperaturen gaat de klimaatcrisis met elke dag dat de EU nalaat echte actie te ondernemen verder de verkeerde kant op.

De communicatie over het CRC-kader, die op 30 november wordt verwacht als onderdeel van het koolstof-landbouw-initiatief, is het zoveelste voorbeeld van de ontoereikende aanpak van de klimaat emissies door EU. Hoewel decommunicatie wordt geprezen als essentieel voor het bereiken van de EU-doelstelling om klimaatneutraliteit te zijn in  2050, blijkt uit het gelekte document dat de inhoud niet geschikt is voor het beoogde doel. In plaats van te kiezen voor een algemene effectieve emissiereductie, wil de Europese Commissie de koolstofopslag op landbouwgrond vergroten om zo emissies te compenseren van bedrijven uit sectoren zo als energie of telecommunicatie, die er niet in slagen de uitstoot te verminderen.

ECVC en de ondertekenaars van het manifest zijn slechts enkele van de stemmen die het koolstof-landbouw-initiatief hebben verworpen omdat het geen rekening houdt met de problematiek in de landbouw. Aangezien de kwestie van de broeikasgasemissies niet wordt aanpakt en het enkel de weg vrijmaakt voor koolstofmarkten. Koolstofmarkten waarvan er toenemende bewijs komt dat deze mechanismen hun klimaatdoelstellingen niet halen

en de sociale ongelijkheden enkel vergroten. Ondanks de lovenswaardige doelstellingen van de Green Deal en de F2F-strategie worden echte maatregelen om het klimaateffect van de Europese landbouw te verminderen momenteel geblokkeerd door de agro-industrie en andere bedrijfssectoren die de status quo willen handhaven met als resultaat het falen van de EU om moedige politieke beslissingen te nemen in het belang van de mensen, het klimaat en het milieu.

In plaats daarvan roept het manifest de EU via deze 13 concrete acties en ondersteunende motivering op om de boeren, boerinnne en landwerkers centraal te stellen in een ambitieuze en eerlijke landbouwtransitie. Het vraagt om maatregelen die voedselsoevereiniteit, mondiale solidariteit en klimaatrechtvaardigheid centraal stellen, alsook de verdediging van de vrede en de eerbiediging van de mensenrechten. En dit alles in respect en samenwerking met de natuur, milieu en levensverrijkende systemen. Op dit moment hebben we een kans – misschien een van de laatste kansen – om een echte transitie door te voeren en de uitdaging aan te gaan om de klimaat- en voedselcrisis aan te pakken.

Noot voor de redactie

manifest voor transitie

Lees het volledige manifest en de onderbouwing.

Lees meer over de klimaatgerelateerde standpunten van het ECVC.

Contacten :

Morgan Ody – Coördinatiecommissie ECVC – +33 626 97 76 43 EN, FR

Andoni Garcia Arriola – Coördinatiecommissie ECVC – +34 636451569 – ES, EUS

Wim Moyaert – Boerenforum +32 494 62 44 25 – EN, NL

ECVC Persbureau – press@eurovia.org

Boerenforum@boerenforum