Boerenforum ontmoet Nederlandse collega’s van Toekomstboeren

Op een trefdag rond rassenkeuze en zaadselectie donderdag 8 december zullen de boer.inn.en van Boerenforum en Toekomstboeren elkaar ontmoeten. Beide organisaties hebben veel gemeen. Beide zijn ze aangesloten bij de internationale koepel ‘La Via Caampesina’ en bieden pleiten ze voor een ecologisch landbouwmodel waarin alle boer.inn.en een plaats krijgen. Geen afstraffende regels, maar een veranderend landbouwmodel waarin lokale handel voorgaat op import en export en een voedselstrategie waarin een eerlijke verloning voorop staat – alleen dan in je strategie duurzaam.

Kortom beiden willen ze een samenleving waar de landbouw terug centraal staat en één van de zaken vormt die de samenleving ondersteund, maar ook door die samenleving ondersteund wordt. Een politieke strijd, maar met een zeer praktijkgerichte dimensie.

Twee bedrijfsbezoeken in Vlaanderen

Die praktijkgerichte dimensie creëren de beide organisaties op dagen zoals de trefdag op 8 december. Ze gaan bij de Akelei in Schriek op bezoek bij Greet Lambrecht van Vitale Rassen die er verteld over de teelt van ‘haar’ preivariëteit. Met zaaigoed van een lokale preisoort uit haar streek ging ze jaren geleden aan de slag en ontwikkelde door vakkundige selectie een heel robuuste preisoort waar nu ook andere boer.inn.en en tuinders de vruchten van kunnen plukken.

In de namiddag is het aanschuiven in ’t Schaaphof in Landegem waar 4 boer.inn.en samen een coöperatie vormden om de teelt van lokale groenten op een professionele manier uit te bouwen.

Op beide boerderijen wordt samen met de deelnemers nagedacht over autonomie. Hoe kunnen we als boerderijen onafhankelijk worden van de agro-industrie en dus sterker staan? Hoe overleven we de crisissen die we in de landbouwsector voelen bij handelsconflicten en oorlogen? En hoe kunnen we – van onderop – vorm geven aan een samenleving die haar voedselproductie in eigen handen heeft?

De internationale link om op dergelijke vragen te antwoorden lijkt in eerste instantie raar – we willen net weg van import en export – maar is eigenlijk heel logisch. In andere regio’s van de Europa is voedselsoevereiniteit en een autonome voedselproductie nog sterk aanwezig of net sterk in opmars. We kunnen veel leren door met boeren en boerinnen uit die regio’s in interactie te gaan.

Op het Vlaams- Nederlands niveau – kortweg het niveau van de ‘lage landen’ – zijn er dan weer veel parallellen. Beide regio’s zitten met sterke havens compleet aan het infuus van internationaal geöriënteerde markten en hun landbouwsectoren hebben zich daar met vergrootschaliging op geënt. Wanneer het op die internationale markten woelig wordt mag dat dan al opportuniteiten geven aan enkele grote spelers, in de primaire sector voelen we vaker de bedreigingen.

Andere landbouwmodellen op de voorgrond zetten: een gezamenlijke strijd

Tegelijk is het moeilijk om in die ‘Lage Landen’ de (lokale) overheden en de universiteiten een andere realiteit te tonen dan die van de agro-industriële toplandbouw met haar massale afhankelijkheid van pesticiden, krachtvoer en kunstmest. De enkele kleinere familiebedrijven die overschieten zijn vaak de laatste in hun soort en de ademruimte die op het platteland wordt gecreëerd door niewue initiatieven als CSA’s en biologisch(-dynamische) landbouw zijn

kleine stipjes… Kleine groene longetjes op een landkaart vol gewestwegen, kanalen, luchthavens, industriezone’s en autostrades. Hier is het brengen van onze verhalen al een gevecht van David tegen Goliath.

Het is dan ook goed dat deze twee kleine boer.inn.enorganisaties elkaar vinden. Samen binden we de strijd aan voor een betere wereld, waarin het goed boeren is.

Inschrijven voor de ( of één van de twee) bedrijfsbezoeken kan nog steeds via onderstaande link of door een mailtje te sturen naar boerenforum@gmail.com.

https://forms.gle/8w86PDeGx9pRFMYe6

MANIFEST voor degelijke landbouw en klimaat

PERSBERICHT    24/11/2022

Europese boeren en boerinnen lanceren een alternatief manifest met degelijke landbouw- en klimaatoplossingen

In de nasleep van de teleurstellende resultaten van COP27 en het feit dat de Europese Commissie zich nu opmaakt voor een mededeling om een waarschijnlijk ontoereikende kader voor Carbon Removal Certification (CRC) bekend te maken, hebben boerenorganisaties en het maatschappelijk middenveld een manifest gelanceerd voor een agrarische transitie om klimaatcrises systematisch aan te pakken.

Dit manifest roept de EU op om onmiddellijk 13 concrete en onderling afhankelijke actiepunten uit te voeren om zo tot klimaat en voedsel rechtvaardigheid te kunnen komen. Na een zomer van droogte en gevaarlijk hoge temperaturen gaat de klimaatcrisis met elke dag dat de EU nalaat echte actie te ondernemen verder de verkeerde kant op.

De communicatie over het CRC-kader, die op 30 november wordt verwacht als onderdeel van het koolstof-landbouw-initiatief, is het zoveelste voorbeeld van de ontoereikende aanpak van de klimaat emissies door EU. Hoewel decommunicatie wordt geprezen als essentieel voor het bereiken van de EU-doelstelling om klimaatneutraliteit te zijn in  2050, blijkt uit het gelekte document dat de inhoud niet geschikt is voor het beoogde doel. In plaats van te kiezen voor een algemene effectieve emissiereductie, wil de Europese Commissie de koolstofopslag op landbouwgrond vergroten om zo emissies te compenseren van bedrijven uit sectoren zo als energie of telecommunicatie, die er niet in slagen de uitstoot te verminderen.

ECVC en de ondertekenaars van het manifest zijn slechts enkele van de stemmen die het koolstof-landbouw-initiatief hebben verworpen omdat het geen rekening houdt met de problematiek in de landbouw. Aangezien de kwestie van de broeikasgasemissies niet wordt aanpakt en het enkel de weg vrijmaakt voor koolstofmarkten. Koolstofmarkten waarvan er toenemende bewijs komt dat deze mechanismen hun klimaatdoelstellingen niet halen

en de sociale ongelijkheden enkel vergroten. Ondanks de lovenswaardige doelstellingen van de Green Deal en de F2F-strategie worden echte maatregelen om het klimaateffect van de Europese landbouw te verminderen momenteel geblokkeerd door de agro-industrie en andere bedrijfssectoren die de status quo willen handhaven met als resultaat het falen van de EU om moedige politieke beslissingen te nemen in het belang van de mensen, het klimaat en het milieu.

In plaats daarvan roept het manifest de EU via deze 13 concrete acties en ondersteunende motivering op om de boeren, boerinnne en landwerkers centraal te stellen in een ambitieuze en eerlijke landbouwtransitie. Het vraagt om maatregelen die voedselsoevereiniteit, mondiale solidariteit en klimaatrechtvaardigheid centraal stellen, alsook de verdediging van de vrede en de eerbiediging van de mensenrechten. En dit alles in respect en samenwerking met de natuur, milieu en levensverrijkende systemen. Op dit moment hebben we een kans – misschien een van de laatste kansen – om een echte transitie door te voeren en de uitdaging aan te gaan om de klimaat- en voedselcrisis aan te pakken.

Noot voor de redactie

manifest voor transitie

Lees het volledige manifest en de onderbouwing.

Lees meer over de klimaatgerelateerde standpunten van het ECVC.

Contacten :

Morgan Ody – Coördinatiecommissie ECVC – +33 626 97 76 43 EN, FR

Andoni Garcia Arriola – Coördinatiecommissie ECVC – +34 636451569 – ES, EUS

Wim Moyaert – Boerenforum +32 494 62 44 25 – EN, NL

ECVC Persbureau – press@eurovia.org

Boerenforum@boerenforum

GROND VOOR VOEDSEL, niet voor geld, wel voor de gemeenschap

8 november 2022 is een feestdag voor de democratie! Een feestdag voor de boerenstrijd, de strijd samen met burgers voor toegang tot grond en het behoud van ons gemeengoed.

De zaak van de grond is de grond van de zaak.

Het Hof van Beroep vernietigt de verkoop van Gentse OCMW-gronden aan de NV Bijloke van Huts, “STOP DE KOLONISTEN VAN KATOEN”

Alle lof en respect voor Annelies Marchand en Pieter Van Poucke van hoeveslagerij De Vierklaver, een koppel bioboeren uit Lokeren, die naar de rechter durfden te stappen om deze onrechtmatige verkoop aan te klagen. Ook burger activist Raf Verbeke en advocaat Nic Reynaert dienen benoemt de worden voor hun inzet om de zaak ruchtbaarheid te geven en hoe ze met volle energie er voor zorgden dat we vandaag deze uitspraak verkregen.

“Ik had gehoopt op een arrest dat een argumentatie opbouwde rond de staatssteun en niet rond de verkoopprocedure, want dat is voor mij het verrassende”, zegt Raf Verbeke (Recht op Recht). “Het is duidelijk dat de aanhouder wint. Boeren en burgers vochten als David tegen Goliath. Zij zijn principieel het debat aangegaan en trokken aan het langste eind. Publieke grond is een gemeengoed en dat is voor ons fundamenteel. Het arrest is een precedent.”

“Dit is een symbooldossier geworden, veel meer dan de zaak waarmee we waren gestart”, zegt boerin Annelies Marchand, die samen met haar man Pieter Van Poucke de rechtszaak begon. “Ik hoop nu ook dat hier iets constructief kan uitgroeien dat structureel is voor de toekomst van publieke landbouwgronden, zeker in tijden van het mestactieplan, de klimaatcrisis en de onzekerheid van de boerenstiel. Het debat in Gent is volop bezig en daar ben ik heel blij om. Ik hoop echt dat er in de toekomst niet meer zo lichtzinnig met publieke landbouwgronden wordt omgegaan.”

“Ik vond dat er na het advies van de Europese Commissie voldoende argumenten waren om de verkoop nietig te verklaren, maar ik vreesde dat het hof de hete aardappel zou doorschuiven”, zegt Wim Moyaert van Boerenforum. “Zeker nadat de eerste rechter zich onbevoegd had verklaard en de zaak in beroep ook nog eens opnieuw gepleit moest worden nadat een rechter vervangen was. Chapeau voor Annelies en Pieter, je moet het maar doen. Wij van Boerenforum zijn ook FIAN Belgium, TeDUUR.be, Extinction Rebellion, Climaxi, Voedselteams, Wervel en de Landbouwbrigades dankbaar omdat ze hen tot het einde gesteund hebben.” En DANKJEWEL aan alle boeren, boerinnen, landwerkers, verwerkers, winkeliers, burgers die samen met hun organisaties ons steunen.

Ook voor Boerenforum stopt de discussie niet. “Grond dient voor de productie van voedsel en niet voor investeerders. Grond is meer dan een business van grootgrondbezitters die de kaarten schudden en onder elkaar verdelen. Deze uitspraak sterkt ons in onze strijd.”

Lees meer in ons standpunt: https://boerenforum.wordpress.com/standpunt-grond/

pers info:

https://www.apache.be/2022/11/08/hof-van-beroep-vernietigt-verkoop-gentse-ocmw-gronden-aan-huts

https://vilt.be/nl/nieuws/verkoop-van-ocmw-gronden-aan-fernand-huts-nietig-verklaard

https://www.landbouwleven.be/15107/article/2022-10-26/arrest-op-8-november-verkoop-ocmw-gronden-aan-fernand-huts-nietig-moet-verklaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221108_97358369

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/08/gents-hof-van-beroep-verklaart-verkoop-percelen-ocmw-aan-fernand/

https://www.knack.be/nieuws/belgie/verkoop-ocmw-gronden-aan-fernand-huts-nietig-verklaard/

STOP DE ECHTE WAANZIN!

Met de gelekte documenten van MAP-7 worden de Vlaamse landbouwbedrijven voor de zoveelste keer in korte tijd getorpedeerd. Net als met “STOP DE WAANZIN” worden de landbouwers opnieuw vol woede de straat op gejaagd. 

Wij vragen ons af waarom.

Wie heeft er belang bij de mensen die voor ons voedsel zorgen, tot wanhoop te drijven met holle campagnes, gelekte documenten, voorstellen tot regelgeving die nergens op slaan? Net als met het GLB, de koolstofcredits, de stikstofcrisis, enz slaan het beleid en de meeste organisaties die claimen het goed voor te hebben met boer en boerin, de bal volledig mis. 

Zo ook nu met MAP-7. Al na 10 jaar Mest Actie Plan, werd het duidelijk dat deze aanpak niet werkt. Even was er een lichtpunt toen we met de bedrijfsadviseurs van de VLM samenwerking kregen ipv controle en boetes. Maar al snel werd dit door de minister van landbouw afgevoerd en werd verder ingezet op extra NER-D mits mestverwerking en represailles.

dubbeldoel koeien in de weide HR-copyright-Teja-De-Prins

We blijven hangen in end-of-pipe oplossingen, die we hier niet nog eens op een rijtje gaan zetten. Wij als boeren kennen ze ondertussen al genoeg en vloeken er elke dag opnieuw op. Ze verplichten ons om volgens computer gegenereerde cijfers, regels en boekhouding te werken. Ze verhinderen ons om in harmonie met de natuur te werken, die onvoorspelbaar is, maar wel overvloedig geeft als ze gerespecteerd wordt in haar grilligheid.

De gelekte info slaat nergens op en dient naar ons inzien enkel om boer en boerin de straat op te jagen om de verkeerde redenen. De straat op voor de agro-industrie, voor de banken en toeleveringsbedrijven die van landbouw een verdienmodel voor zichzelf hebben gemaakt. Een verdienmodel dat ons boeren nooit een waardige prijs zal geven, dat ons nooit de kans zal geven om duurzaam degelijke voeding te produceren voor de mensen rondom de boerderij.

Op zoek naar de bron van deze malaise komen we bij de werkelijke oplossingen voor onze landbouw. Het zijn die brongerichte oplossingen die we nodig hebben en laat het net dat zijn waar we niks over horen. Blijkbaar is het gemakkelijker om te dweilen ipv de kraan dicht te draaien. Wie heeft belang bij het niet dichtdraaien van de kraan? Wie heeft belang bij de externe input op een landbouwbedrijf? 

Voor ons is het ondertussen heel duidelijk dat bijna alle externe input schadelijk is voor het landbouwbedrijf. Schadelijk voor de bedrijfsvoering, de bodem, de planten, dieren en toxisch voor boer en boerin. Rampen zoals PFAS tonen keer op keer aan dat ons economisch neoliberaal model ons leefmilieu en de mensen die er in werken in gevaar brengen. 

Lokale oude graangewassen HR-copyright-Teja-De-Prins

We moeten dringend de bronbevuiling benoemen en de problemen aanpakken bij de bron. Volgens ons zijn dit de systemen die onze landbouw onderuit halen:

 • de zinloze import van soja en export van vlees waaraan iedereen dik verdient, behalve de boeren en consumenten in zowel het zuiden als het noorden
 • het zinloos transporteren van voedsel (het is toch onvoorstelbaar dat je in Vlaanderen, patattenland bij uitstek, in de courante supermarkten aardappels uit Israël vindt!?)
 • het ongebreideld boomen van de verwerkingsindustrie, de retail, de supermarkten,… Dit maakt de korte keten kapot. Er blijft bijna geen enkele lokale winkel, melkerij, slagerij, bakkerij meer over, die de boer helpt zijn producten lokaal te vermarkten.
 • de input van kapitaal en subsidies, zoals de VLIF-steun, die de boer steeds opnieuw opjaagt om te investeren en aan schaalvergroting te doen. Het enige resultaat daarvan is dat investeerders steeds meer verdienen en de boeren steeds minder.
 • de uitputting van de bodem door monoculturen die ons opgedrongen zijn door de industrie.
 • de technofix zoals luchtwassers, mestverwerking, methaanreducerende pillen, carboncredits, … stuk voor stuk pleisters op de wonde die het probleem niet bij de bron aanpakken en enkel te kaderen zijn binnen een verdienmodel voor de (agro)industrie.
 • fossiele brandstof, chemicaliën, kunstmest en steeds grotere machines die bodem, plant en dier onrespectvol behandelen en doden. Ze brengen enkel winst voor multinationals en de dood voor de boer.
 • de véél te grote veestapel die ons leefmilieu niet kan dragen en ons opgedrongen is omdat we geen faire prijs krijgen voor onze voedselproductie.
 • boeren die dierlijke NPK’s (mest) tegen betalen moeten afvoeren en daarna nogmaals moeten betalen om chemische NPK’s (kunstmest) aan te voeren.
 • de markt van vraag en aanbod, een wereldwijd  gecreëerd systeem, waarin het aanbod altijd fictief groter is dan de vraag. Op geen enkele manier laat dit systeem ons toe om aanspraak te maken op een correcte prijs voor onze producten.

We hebben geen nood meer aan oplossingen die het huidige landbouwmodel op de rails houden. Nu, vandaag nog moeten we de transitie inzetten. Vandaag moet er een plan komen dat het ons mogelijk maakt om aan de toekomst te werken van een boerenlandbouw. Het probleem kunnen we tegen morgen niet meer opgelost krijgen, maar wel terdege in de toekomst, voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, …

In juli riepen we op om net als in Nederland een Vlaams boerenplan op te stellen met oplossingen die onze problemen aan de bron aanpakken en de stap zetten naar een nieuw, stevig en degelijk landbouwmodel. Deze oproep willen we nogmaals herhalen voor alle boeren, boerinnen en landwerkers om hier hun schouders onder te zetten. 

Steun Boerenforum, wordt lid en laat jouw visie en ideeën horen. Zo gaan we samen voor een vitaal landbouwmodel!

Pachtwet in Vlaanderen, Als de vos de passie preekt…

Op 17 augustus dook het pachtmonster van Loch Ness nog eens op uit het woelige water van Landbouw en Omgeving (“Wordt pachtopzeg in groene gebieden versoepeld ?”, VILT, 17 augustus 2022) en nu ook nog even snel tijdens de MAP-storm.

 Er is afgesproken dat er binnen afzienbare termijn 4000 hectare bos moet bijkomen en dat streefdoel blijft steken  – aldus de “bos teller” – op 656 hectaren. Volgens Andy Pieters, medewerker van Minister Demir, ligt dat aan de pachtwet: “Vooral de verouderde pachtwetgeving strooit roet in het eten. Dit is één van de grootste drempels om Vlaanderen groener te maken.”

Bart Dochy, voorzitter van de Commissie Landbouw, plaatst enkele kanttekeningen bij het verhaal, en met name waarom niet iedereen daar warm van wordt. Hij mist – zeer terecht – een gebiedsgerichte visie en vreest voor de leefbaarheid van veel boerderijen als de opzeg van landbouwgrond voor bebossing-van-algemeen-nut dusdanig versoepeld wordt. Maar hij vergoelijkt anderzijds ook de bebossing van landbouwgrond als deze binnen de perken blijft : “Als een landbouwer de pacht verliest van een of een paar hectare, is dat niet altijd een probleem voor de verderzetting van zijn bedrijf.”

De discussies tonen aan hoe belangrijk het is om aanpassingen in de pachtwet – onder welke vorm dan ook – te blijven in vraag stellen, de gevolgen van de voorgestelde aanpassingen tot in het uiterste door te denken, en elk argument voor wijziging tot op het bot te analyseren, zelfs als dat ingebracht wordt door “verdedigers” van het boerenbelang.

De hierboven aangehaalde uitspraken zijn – op zijn zachtst gezegd – niet correct. Sommige zijn zonder twijfel goed bedoeld, maar andere zijn tendentieus, of getuigen van een gebrekkige kennis van de realiteit van het boerenbedrijf.

De pachtwet wordt niet alleen hier, maar zowat overal, te pas én te onpas, “verouderd” genoemd. Maar we hebben nog nergens een degelijke onderbouwing gehoord, niemand kan ons vertellen wat er nu precies in die pachtwet staat dat niet meer aansluit bij de realiteit van deze tijd.

De essentie van de pachtwet is de pachters de continuïteit en de zekerheid te bieden die zij nodig hebben omdat hun bedrijf nu eenmaal een landbouwbedrijf is. Aan die realiteit van het landbouwbedrijf is niets veranderd dat aanleiding zou kunnen geven om de zekerheid en continuïteit van het grondgebruik in hoofde van de pachter minder strak te handhaven. Wel integendeel : ecologische duurzaamheidscriteria (grotendeels te herleiden tot “grondgebondenheid”) zijn sedert de afkondiging van de actuele versie van de pachtwet in 1988 vele malen verstrengd, het landbouwinkomen (recht evenredig met het aantal hectaren waarover men beschikt) naar een onhoudbaar laag niveau weggezonken.

De bewering dat de pachtwet één van de grootste drempels is om Vlaanderen groener te maken,  is een uitspraak van dezelfde orde. Een vrijblijvende uitspraak, door herhaling vanzelfsprekend geworden, maar door niets onderbouwd. Dit onderbouwen zou trouwens een heel lastige klus zijn, omdat het ook helemaal niet waar is. De grote drempels om Vlaanderen groener te maken zijn bekend : de ontbossing (dweilen met de kraan open), het gebrek aan politieke moed om de betonstop door te voeren, het verder verkwanselen van ecologie en natuur omwille van economische belangen die – anders dan de landbouw – wel goed worden verdedigd in Brussel, de voortschrijdende vervuiling uit talloze bronnen waarvan de aanpak electoraal lastige gevolgen zou kunnen hebben, …

Dat neemt niet weg dat de pachtwet wel degelijk een drempel is, en een stevige ! Niet om Vlaanderen groener te maken, maar om boeren van hun grond af te zetten. Niet om Vlaanderen groener te maken, maar om een arbitraire bebossings norm te halen, op de gemakkelijkste manier, en met een electoraal risico dat nauwelijks het noemen waard is. 

Het verlies van een of enkele hectaren is niet altijd een probleem voor het verderzetten van het bedrijf. Maar het is wél altijd een probleem voor de rentabiliteit van het bedrijf, en in zeer veel gevallen voor de leefbaarheid van het bedrijf in termen van inkomen. Verlies van grond, zelfs al is dat “slechts” één hectare, betekent dat de vaste kosten moeten worden terugverdiend op een kleiner aantal hectaren, en dat dus de vaste kosten per hectare stijgen. Of anders gezegd het is op de “laatste hectaren” dat de boer zijn eigen inkomen “oogst”.

Maar ook de overige gevolgen zijn niet te overzien : het wegvallen van een deel mestafzet, verlies van premierechten en subsidies die perceelsgebonden zijn, de gedwongen verkoop van een aantal dieren om binnen bepaalde veebezetting normen per hectare te blijven (2 GVE/HA). Voor sommige bedrijven betekent dit dat ze onder het minimale aantal dieren terechtkomen die recht geven op steunmaatregelen (zoogkoeien, regionale veerassen, … ), enzovoort. Buitenstaanders, en jammer genoeg ook sommige verdedigers van boeren die het ongetwijfeld goed bedoelen, hebben zelden een volledig en correct beeld van de ingewikkelde verzameling dominosteentjes die elkaar op de boerderij op elk moment ten val kunnen brengen.

Voor ons, als Boerenforum is de hele kwestie van de pachtwet in een stadium is gekomen waarin boeren en boerinnen nu even een tijdlang niet mogen meegaan in dat welwillende “bij wijze van spreken”. We moeten bij de zaak blijven en bij elke “zegswijze” onmiddellijk repliceren met een resem wedervragen : wat wordt daar nu precies bedoeld, is dat wel zo, waar komt dat vandaan, … ?

Vanuit het regeerakkoord hoort men enkel de stelling “er moet gestreefd worden naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van pachter en verpachter … “. Dit is zo vaak zonder enige kritische bedenking erbij naverteld – bij wijze van spreken ? – dat niemand zich nog afvraagt of dat wel klopt. Maar niet elk zinnetje dat gaat over evenwicht in rechten en plichten vertolkt per definitie ook een “redelijk” standpunt.

De pachtwet gaat over het overdragen van gebruiksrechten van een eigendom aan iemand die niet de eigenaar is van het goed. Dan kan die pachtwet enkel maar onredelijk en onevenwichtig zijn, wil hij ook rechtvaardig zijn. De rechten van een eigenaar zijn in het rechtsstelsel van ons land totaal. Een wetgeving die het gebruiksrecht van een andere partij moet garanderen zal moeten uitgaan van het exclusief vrijwaren en beschermen van de rechten van die andere partij tegen het “totale” van de eigenaarsrechten. Dat de pachtwet onevenwichtig is in het voordeel van de pachters, behoort tot de aard zelf van de pachtwet. We zijn volledig akkoord dat eigenaars meer (véél meer) zouden moeten beloond worden voor de afstand van hun rechten aan pachters, maar niet door het uithollen van de pachtersrechten.  

Als we niet willen dat onze boeren, tuinders en hun gronden in uitzichtloze situaties terecht komen, zullen alle mensen van goede wil die de boeren en tuinders in hun hart dragen, moeten stoppen met naar praatjes te luisteren en luidkeels “neen” roepen tegen elke wijziging van de pachtwet. Omdat elke hectare telt !

Demir heeft een belangrijke vaststelling de wereld ingestuurd, die ze niet meer terug kan roepen : “de wijziging van de pachtwet zal ervoor zorgen dat we de boeren hun grond afhandig kunnen maken, en het zal vlotjes gaan !”. We mogen dus blij zijn met deze getuigenis, dat ons de ogen moet openen. Géén wijziging van de pachtwet, omdat elke hectare telt.

Het spreekwoord heeft ons altijd voorgehouden op onze ganzen te letten. Dat zijn per definitie onze eigen, individuele ganzen. Dat is wat ons de das omdoet, bij elke nieuwe aantasting van onze boerenrechten kijken we of het eigen vel gered kan worden. We zijn zo met onze eigen ganzen bezig, dat we niet helemaal door hebben wat er precies gepreekt wordt, en dat we er op termijn allemaal aangaan, de ganzen én de boeren. 

Tijd voor een nieuw spreekwoord : “Als de vos de passie preekt, boer•in let op … zijn woorden.” 

Nog even onze eisen op een rijtje

 • elk landbouwperceel moet een pachtcontract hebben en dit moet schriftelijk vastgelegd worden
 • een observatorium waar ook verkoop gronden wordt geregistreerd (VLM – SAFER)
 • loopbaanpacht moet het uitgangspunt zijn
 • seizoenspacht aan banden leggen, prijs seizoenspacht dient openbaar te zijn en gelijkgeschakeld te worden met de pachtprijs geldend op het perceel (verbod op door verpachten aan hogere prijs)
 • seizoenspacht is een afspraak tussen “boeren” en niet tussen “agro-bedrijf en boer”, maximaal 10% van het bedrijfsareaal mag in seizoenspacht zijn
 • seizoenspacht aanpassen naar een jaarcontract (1/1 tot 31/12) in lijn met mestwetgeving
 • bevorderen van ruilpacht: boeren kunnen gronden onder elkaar uitwisselen 1Ha voor 1Ha zonder toestemming van eigenaar, dit om teeltrotatie te bevorderen. Wel met een onderlinge overeenkomst die op VA of mestloket vastgelegd wordt (er mag “geen” financiele regeling zijn)
 • 1 jarige beheersovereenkomsten worden verboden, in alle gevallen moet er een degelijk pachtcontract zijn tussen boer•in en eigenaar (particulier-overheid-organisatie-…) met mogelijkheid tot vastleggen van de nodige beheersovereenkomsten in het pachtcontract indien het perceel niet als landbouwgebied staat ingekleurd.
 • teeltvrijheid op een landbouwperceel is nodig om het bedrijf de nodige bedrijfsvrijheid te geven om tot juiste bedrijfsvoering-teeltrotatie te komen (enkel via faire prijzen voor degelijke producten zal de boer•in in staat zijn om de gewenste duurzame teelten te verbouwen)
 • pachthoeves dienen heel duidelijk meegenomen te worden in de pachtregeling
 • de huisvesting van de pensioenboer, voorgaande generatie moet gevrijwaard worden via zorg-adres / kangoeroewoning op de pachthoeve. En mag geen rem zijn om de hoeve te kunnen verpachten aan een nieuwe actieve uitbater
 • pacht voorrecht aan actieve boeren. Er is nog steeds nood aan eenduidige “juiste” omschrijving van actieve landbouwer ( hierover is dringend een publiek debat nodig met  boer en boerin )
 • het recht van opstal en prijzij, herwerken en moderniseren in voordeel van activatie landbouwers
 • afschaffen van voorkooprecht mits zekerheid dat pacht van huidige pachter om geen enkele reden kan opgezegd worden 

Boerenforum

boerenforum@gmail.com

0494/624425 (Wim Moyaert, coordinator Boerenforum)

https://vilt.be/nl/nieuws/wordt-de-hervorming-van-de-pachtwet-de-hindernis-te-veel?/

zie ook standpunt grond van het boerenforum: https://boerenforum.wordpress.com/standpunt-grond/

Boerenforum “werkgroep dubbeldoel”

Na een geslaagd boerenforum op 14 juni 22 bij Fien en Joel, hebben we beslist om verder te werken met onze dubbeldoel koeien:

https://boerenforum.wordpress.com/2022/07/12/werken-aan-een-autonome-toekomst-dubbeldoel-koeien-in-poperinge/

Maandag 28 november vanaf 9u zijn we welkom bij de familie Vandepoel op de Vaerendriesch
Vaanstraat 79, 3471 Hoeleden (met trein via station Tienen, wel nog 30 min fietsen

Inschrijven via deze link

We gaan verder in gesprek over dubbeldoel koeien. Met deze werkgroep willen we expertise vastleggen, problemen bespreken, nieuwkomers helpen. Het is ook belangrijk om pijnpunten te gaan benoemen en voorstellen te doen: hoe kunnen we beter samenwerken en wat moet het beleid voor ons doen.

Boeren en boerinnen wisselen hun ervaringen en vragen uit rond werken met dubbeldoel.

Heb je nog vragen neem gerust contact op: 0494/624425 of mail boerenforum@gmail.com

We vragen 20€ om aan deze activiteit deel te nemen.
Voor leden en studenten zijn onze activiteiten gratis (lidgeld = 20€/jaar voor alle activiteiten)

Lid worden:
Stort 20 € (of meer als je ons extra steun wil geven) op rekeningnr BE22 8917 0406 8547
met vermelding van jouw naam
https://forms.gle/mDi3rwA3AFuxYwkY7

“GROND VOOR VOEDSEL” NEE, GEEN CARBONCREDITS. Boerenforum op de klimaatmars

Boeren, boerinnen, landwerkers en hun organisaties liepen vooraan in de mars. Zondag namen we samen met andere burgerorganisaties, producent en consument, het voortouw, we lieten onze stem horen dat landbouw en voedsel lijdt onder het negeren van de klimaatcrisis

We zijn de eerstelijns slachtoffers in deze klimaatcrisis en vele boer•inn•en voelen zich ook in de hoek geduwd en onderdrukt door alles wat op ons afkomt. Absurde regelgeving, boekhoudkundige en wetenschappelijke becijferingen die nergens op slaan met als enige boodschap “beste boer en boerin, in naam van de klimaatcrisis dien je wat je opbouwde onder druk van beleid en glb (pac) nu te stoppen” Het zijn absoluut geen beste tijden voor de landbouwers op geen enkel vlak.

Boeren die het reeds anders aanpakken, biologisch, kleinschalig, agro-ecologisch, korte keten, … en reeds een “positieve impact” hebben op ons klimaat, op hun nauwe omgeving (mens en natuur) en op de voedselketen worden op geen enkel manier gewaardeerd. Een burnout tsunami bij deze gedreven landbouwers is komende. Er moet steun komen om de transitie in de landbouw te versnellen, er moet steun komen om boer en boerin de financiële zekerheid te geven dat ze met een gerust hart uit het foute systeem kunnen stappen en tijd krijgen om met vallen en opstaan aan een nieuwe degelijke landbouw te gaan werken. Een agro-ecologische boerenlandbouw.

Wat we nog missen in het betoog van de klimaatcoalitie is de simpele maar fundamentele eis dat voedselproducenten een degelijk prijs dienen te krijgen voor degelijke voeding en voor hun degelijk werk op het land. Nee geen eindeloze en onzekere subsidie van onderuit waar je steeds opnieuw winnaars en verliezers hebt. Maar een degelijk prijs voor het afgeleverde product dat gezond, degelijk, voedzaam, … is. Met een degelijk prijs is het voor boerin en boer eindelijk haalbaar om op het land ook degelijk werk te leveren zonder roofbouw te moeten plegen op aarde, plant en dier. Een degelijk loon waardoor ze niet langer zichzelf en landwerkers dienen uit te buiten.

Voor boerenforum is het duidelijk. Als we iets willen doen voor het klimaat en de aarde leefbaar willen houden voor mens, dier en plant, … dan zullen we in eerste plaats het kapitalistische systeem van onze huidige maatschappij moeten tackelen.

“GROND VOOR VOEDSEL” we blijven bij deze slogan. Grond voor boer, boerin en landwerkers om degelijk voedsel te produceren in samenwerking met natuur en omgeving.

Er dient een degelijke verloning te komen voor degelijk voedsel. Nee niet allerlei subsidies en credits waar multinationals en investeerders toegang toe krijgen om zo zichzelf en hun firma klimaatneutraal te kunnen benoemen. NEE, GEEN CARBONCREDITS. 

We moeten terug naar het gelijkheidsbeginsel, het primaire recht dat elke mens heeft op deze planeet: iedereen heeft recht op gezonde voeding en dit moet dringend uitgewerkt worden. Alle subsidie die tot op vandaag naar de landbouw vloeide heeft nog steeds niet gezorgd dat “elke” consument degelijk voedsel op zijn bord krijgt en ook niet dat “elke” producent een degelijk prijs krijgt voor zijn noeste arbeid om voedsel te produceren in respect met aarde, natuur, omgeving, mens, …

DANKJEWEL aan iedereen die zondag onze boodschap mee ondersteunde

DANKJEWEL voor je aanwezigheid, kracht en stem

STEUN BOERENFORUM: Stort 20 € (of meer als je ons extra steun wil geven) op reknr BE22 8917 0406 8547 met vermelding van jouw naam

inschrijvingsformulier

Artikel in De Standaard

Eén strijd

Maar de echte, letterlijke trekker van de manifestatie was een Waalse boer van FUGEA in zijn tractor. ‘De aarde, dat is onze zaak’, stond op zijn spandoek. Landbouw en duur­zame voedselproductie was een hoofdthema op de manifestatie.

Niemand die acuter de klimaatverandering in de praktijk voelt dan de landbouwers. Ook een delegatie Vlaamse boeren stapte daarom mee op, achter het spandoek Boeren-burgers-natuur. ‘Wij moeten hier zijn’, zeggen ­Bavo Verwimp (54) en Souliman Diraa (50). Allebei bioboeren en lid van boerenforum, de ene heeft een gemengd groenten-vleesbedrijf in Herentals, de ­andere een CSA-boerderij, Het Vrije Veld in Genk.

‘Ik maak me grote zorgen’, vertelt Verwimp. ‘De hitte en vooral de droogte van afgelopen zomer hebben echt pijn gedaan. Wat als we dit nog vaker zullen mee­maken? In de biolandbouw heb je planten nodig die tegen een stoot kunnen. Maar door de droogte kregen ook die klappen.’ ‘Vroeger hoefden we onze akkers niet te beregenen, nu redden we het niet meer zonder’, vult Diraa aan.

Afvaardigingen van de gang­bare landbouw zagen we niet. ‘Waarom ze hier niet zijn? Dat moet je aan hen vragen’, zegt ­Verwimp. ‘Ze denken vanuit een ­ander systeem.’ ‘Maar ze zouden hier moeten zijn, ja’, zegt Diraa. ‘Niemand ontsnapt aan wat er op ons afkomt.’ Op Twitter wenste de voorzitter van de Groene Kring van jonge landbouwers wel alle deelnemers succes.

STOP seizoenspacht, AUTONOMIE=loopbaanpacht

GROND VOOR VOEDSEL

🚜 Na onze acties op 20 september om de landroof door #Colruyt aan te klagen, werd gisteren een delegatie van boeren van FUGEA en Boerenforum, gesteund door RéSAP, ontvangen door de distributiegroep.

📢Hiermee brachten we onze eis, die eenvoudig en duidelijk is, nogmaals onder de aandacht:

“Stop de aankoop van landbouwgrond en geef alle verworven grond terug aan de landbouwers onder de vorm van loopbaan pachtcontracten!”

📝 De loopbaanpacht is de enige manier om de autonomie van boer en boerin te verzekeren:

– vrijheid van teelt (wat produceren en hoe)

– vrijheid van marketing (aan wie verkopen)

– een langetermijnvisie en zekerheid voor de activiteit en investeringen

De door Colruyt voorgestelde jaarcontracten en seizoenspachten zijn duidelijk ongunstig voor de boeren en versterken de machtspositie van de winkelketen. We kunnen niet accepteren dat we als nieuwe horigen in een middeleeuws feodaal systeem terechtkomen!

Een tweede vergadering zal binnenkort plaatsvinden. FUGEA, Boerenforum en het RéSAP vragen dat Colruyt groep concrete voorstellen en verklaringen doet, die de onafhankelijkheid en autonomie van de landbouwers garanderen.

#grondvoorvoedsel#stopcolruyt#boerenstrijd

https://www.notele.be/it61-media122035-des-agriculteurs-rencontrent-colruyt-autour-de-la-problematique-de-l-accaparement-des-terres.html?fbclid=IwAR1xHe44sL1sEf3iBoxrZmki4ZDHgp4drHS1Dbw1z4Ci20wutMfeOYE6GRE

oproep voor agro ecologie

Nyeleni-dialogen, dinsdag 25 oktober te Gent, lokalen Landwijzer.

Boerenforum doet een oproep aan de Vlaamse boeren om hun stem te laten horen. De kracht van ons voedselsysteem ligt bij boerinnen en boeren die lokaal verweven aan voedselproductie doen in samenwerking met natuur en omgeving. 

In 2023-24 gaat opnieuw een wereldwijd Nyéléni-congres over voedselsoevereiniteit. De eerste top in 2007 werd genoemd naar de Malinese vrouw Nyéleni en sindsdien iis de naam blijven hangen. Op de Nyéléni-congressen komen vertegenwoordigers samen vanuit de ganse wereld. Het zijn kleinschalige voedselproducenten en consumenten, agro-ecologische boeren, inheemse volkeren en gemeenschappen (met inbegrip van jagers en verzamelaars), familiale boeren, landarbeiders, herders en pastorale veehouders, vissers en mensen uit de stad.

Wim Moyaert van Boerenforum: “Samen schreven ze aan de fundamenten van voedselsoevereiniteit, van de agro-ecologische beweging en de boerenlandbouw. Een manifest dat de basis vormt voor Boerenforum. Onze Nyéléni-dialogen dienen om die teksten te actualiseren: wat zijn onze prioriteiten om de agro-ecologische beweging te versterken, welke organisaties en bewegingen moeten we betrekken, wat zijn de kernvraagstukken waar Boerenforum moet rond werken? We werken hiervoor samen met mensen van Via Campesina, de Europese boerenbeweging voor voedselsoevereiniteit.”

Agro-ecologie is meer dan een landbouw techniek, het is een manier van samenwerken tussen producent en consument, hoe ze samen in het leven staan. Agro-ecologie is lokaal, is gemeenschap vormen die toegang tot grond en natuurlijke hulpbronnen krijgt. Verbinding, kennisdelen en autonomie staan bovenaan de agenda naast de bezorgdheid omtrent de plaats van de vrouw en de toekomst voor onze jongeren.

In een tijd waar voedselproductie op alle vlak onder vuur wordt genomen is nog belangrijk geworden om als boerin, boer, landwerker, verwerker, winkelier en eter samen te komen. Vandaar onze oproep “kom samen en laat je stem horen”.

Dit kan door op dinsdag 25 oktober naar Gent te komen. Van 10u tot 16u in de lokalen van Landwijzer, Kasteellaan 435 9000 Gent (station Gent-Dampoort). Welkom vanaf 9u voor koffie en een babbel.

 Inschrijven kan via deze link, of via een berichtje naar boerenforum@gmail.com, of 0494 62 44 25.
Onze visietekst boerenforum is hier te lezen, net als de Nyéléni verklaring voor agro-ecologie.

BODEMLEVEN fundament van autonomie

Woensdag 12 oktober ’22 verzamelen bij Koen Doggen van Moesland, op zijn veld Smoutpot 26, 2070 Zwijndrecht naast café “de smoutpot”. Je bent welkom vanaf 9u en we starten om 10u tot 16u.

inschrijven via: https://forms.gle/2hZkPLbgBTApxXC36, boerenforum@gmail.com, 0494/624425

Samen met Koen maken we een wandeling rond het veld en luisteren we naar zijn verhaal: hoe werkt hij met bodem en leven, hoe reduceert hij de input van fossiele energie?

Het veld ligt niet ver van 3M: hoe zit het met die PFOS, welke invloed heeft dat op bodem en planten, wat is de aanpak bij Moesland? We staan even stil bij de eerste resultaten van de hennepproeven.

https://www.moesland.be/

We hebben ook stichting “in goede aarde” uitgenodigd uit Nederland. Een inspirerend team dat samen met de boer en boerin aan de slag gaat om bodem te herstellen en te verbeteren. Werken aan de relatie met je bodem en al het leven dat er in aanwezig is. Breng een staaltje mee van je bodem en samen met in goede aarde kunnen we je bodemleven gaan visualiseren

www.ingoedeaarde.org

Cooperatie Ricolab zorgt voor een simpele maar heerlijke maaltijd en komt ons even vertellen hoe ze hun samenwerking met boeren aanpakken.

https://ricolab.be/

In de namiddag gaan we verder in gesprek rond onze bodems. Koolstof opbouw, composteren, preparaten, niet-keren, bodemleven verhogen, rotaties, mengteelten, … wat is haalbaar, wat zijn de ervaringen. Een uitwisseling van boer•in tot boer•in, ervaring van het veld.

Koolstof landbouw, koolstof credits, … wat moeten we daarmee. We gaan nog even kort in gesprek met Wim Moyaert en wegen de pro en contra’s af. Wat hebben we nodig van beleid en gemeenschap om verder te werken aan het bodemleven.

Afsluiten doen we in café “de smoutpot” rond 16u.

Het veld van Koen ligt op 10 min fietsen van het treinstation Zwijndrecht.

We vragen 20€ als bijdrage voor de organisatie van het boerenforum, voor leden is dit gratis. www.boerenforum.wordpress.com/wordt-lid-en-steun/

Voor spijs en drank rekenen we op een vrije bijdrage.

Wat breng je mee:

* een collega boer•in

* een staaltje van je bodem, humus, compost, …

* een boek dat je wil delen, ruilen met aanwezige collega’s

* al je vragen en antwoorden

Steun onze oproep voor een Vlaams Boerenplan: https://forms.gle/1dCaPo7LFJd1zBjcA

Nog vragen, opmerkingen, tips en tricks neem gerust contact met ons op:

boerenforum@gmail.com

0494/624425 (Wim Moyaert)