STOP BETON – 16 april 2023 – Luchthaven van Luik

Boeren betogen aan de luchthaven van Luik tegen betonnering landbouwgrond

“Beton kunnen we niet eten!”

Deze zondag 16 april demonstreerden Boerenforum, FUGEA, MAP en het Netwerk voor Steun aan de Boerenlandbouw (RéSAP) in het Waalse dorp Bierset tegen de uitbreiding van de luchthaven van Luik en de betonnering van landbouwgrond in België. Een optocht van boeren, activisten en muzikanten trok langs de bedreigde gronden tot aan de luchthaven. Ze plantten er aardappelen en uien onder de leuze: “Beton kunnen we niet eten!”.

De kleurrijke optocht, opgeluisterd met slogans en trommelgeroffel, stond in schril contrast met het desolate landschap. Het grootste deel van de 350 hectare grond die door de uitbreiding van de luchthaven van Luik wordt bedreigd, is landbouwgrond. Een groot deel daarvan is al verwoest door bulldozers. De optocht stopte op verschillende plaatsen voor toespraken en symbolische acties. Vertegenwoordigers van verschillende boerenorganisaties kaartten aan dat het probleem van de betonnering van landbouwgrond heel België aangaat. “De aankoop van grond door niet-agrarische actoren, speculatie en het gebruik van landbouwgrond voor energiedoeleinden, zorgt ervoor dat de prijs van de resterende landbouwgrond de pan uit rijst en dat jonge landbouwers zich niet kunnen vestigen“, benadrukte Astrid Ayral van FUGEA. De Waalse regering heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 een einde te maken aan de betonnering van haar grondgebied. In Wallonië had de betonnering sinds 1995 een dalende trend, maar sinds 2020 is het tempo weer gestegen tot 3,2 hectare per dag. Met 11,4% van zijn grondgebied bedekt onder beton (2018) is België het derde meest verharde land in Europa.

Wim Moyaert van Boerenforum pleit voor een onmiddellijke betonstop. Investeerders blijven immers gewoon doorgaan met beton en asfalt gieten op nieuwe gronden. Te weten dat in Vlaanderen ondertussen 1500 ha industrieterrein leeg en vervallen staan. De transitie moet nu ingezet worden. “Net zoals de affiche symboliseert moeten we nu het overheidsgeld, vrijgemaakt voor industrie en kapitalisme, terugnemen en gebruiken voor duurzame en lokale voedselproductie, voor een correct inkomen voor boer en boerin en sociale voedselzekerheid voor alle burgers”. (Toespraak onderaan persbericht)

Woordvoerders van RéSAP wezen erop dat België het zich in de huidige internationale context niet kan veroorloven zijn landbouwoppervlak te verkleinen. Europa is voor zijn voedsel al afhankelijk van invoer, en landbouwgrond is essentieel om onze voedselsoevereiniteit te garanderen. Ook Ernest Vanderlinden van Canopea hekelt de gevolgen van het uitbreidingsproject voor het klimaat: “Gezonde bodems slaan niet alleen  koolstof op, ze verzachten de gevolgen van de klimaatverandering ook dankzij hun grote capaciteit om water vast te houden, waardoor de impact van overstromingen en droogtes vermindert. Gezonde bodems zijn ook nodig om het hoofd te bieden aan de biodiversiteitscrisis. Niets groeit of leeft op beton!” 

Het RéSAP verdedigt een duurzaam, familiaal landbouwmodel dat kwaliteitsvolle werkgelegenheid creëert, lokale gemeenschappen voedt en de biodiversiteit bevordert. Het betreurt dat 10 keer meer Waalse overheidsmiddelen (1,24 miljard euro) zijn uitgetrokken voor de uitbreiding van de luchthaven van Luik, dan voor de transitie naar een duurzame landbouw (124 miljoen euro). Het collectief pleit voor een moratorium op de uitbreiding van de luchthaven en op projecten die landbouwgronden betonneren, alsook voor een betere bescherming van landbouwgronden en hun functie als voedselbron. Voor Marie-Hélène Lefèvre, medewerkster van FIAN Belgium, “symboliseert het uitbreidingsproject van de luchthaven de keuze voor een economisch model dat het klimaat, de milieuproblemen en onze landbouw en voedselproductie de rug toekeert”.

Perscontacten:

NL: Wim Moyaert – wim.moyaert@outlook.be – +32 494 62 44 25

FR: Damien Charles – damien@quinoa.be – +32 484 522 660

FR: Eléonore Barrelet – eleonore@agroecologyinaction.be – +32 472 05 50 18

Foto’s van het evenement

persoverzicht:

De volledige persmap met achtergronddossier (in het Frans) vindt u via deze link

Het Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP) is een groepering van boerenorganisaties, ngo’s, milieuorganisaties en burgerverenigingen die ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Boerenstrijd opkomen voor duurzame en kleinschalige landbouw.

TOESPRAAK BOERENFORUM

STOP BETON

NU, onmiddellijk en niet morgen! Anders blijven investeerders verder betonneren en asfalteren.

OP BETON KUNNEN WE NIET BOEREN

BETON KUNNEN WE NIET ETEN

De grond die ons nu nog rest voor voedselproductie en natuur moet uit handen blijven van industrie en kapitalisme.

Deze uitbreiding van de luchthaven is op geen enkele manier goed te keuren. 

Dit is enkel 

meer vervuiling, 

meer import en export van voedsel.

En hierdoor is er

minder grond voor voedsel en natuur

zijn er minder boerinnen en boeren

zijn er minder kansen voor lokaal en duurzaam voedsel.

NEE aan de uitbreiding van industrie en kapitalisme!

JA aan agro-ecologie en voedselsoevereiniteit!

Deze uitbreiding wordt gerealiseerd met overheidssteun. Het gaat hier over 1,24 miljard van ons geld!

De affiche toont het duidelijk: we kunnen en moeten dit omkeren.

Laat ons de overheidssteun, ons eigen geld, investeren in duurzame landbouw,

in boeren en boerinnen die ecologisch voedsel produceren,

in verwerkers en winkeliers die lokaal en onafhankelijk voedsel naar de burger brengen,

in regionale en sociale voedselzekerheid.

STOP NU

deze zinloze industriële revolutie die ons de illusie bracht van welvaart,

die in werkelijkheid enkel moeder aarde, plant, dier en mens vergiftigt.

START NU

een agro-ecologische revolutie

een transitie voor een beter klimaat

een transitie naar natuurlijke en gezond voedsel.

START NU

een eerlijke verloning voor iedereen die zorg draagt, voor iedereen die op dit land voor natuur en voedsel zorgt, 

een correct loon voor boerin en boer

een correct loon voor kleinschalige lokale verwerking en verkoop

het basisrecht dat elke burger op deze planeet heeft, namelijk toegang tot gezonde voeding!

START NU 

de rechtszekerheid voor boeren en boerinnen op de grond die ze bewerken.

Deze gronden mogen niet in beslag genomen worden voor beton!

Deze gronden moeten dankzij een degelijke pachtwet in handen blijven van wie voedsel produceert! 

Landbouwgrond is voor voedselproductie en dit gebruiksrecht dient boven het eigendomsrecht te staan.

Een reactie op “STOP BETON – 16 april 2023 – Luchthaven van Luik

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s